Torinon käärinliina


Skepsis ry:n sivulla http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/torinon_kaarinliina.html Risto Selin esittää yhdeksän väitettä Torinon käärinliinan aitoutta vastaan ja julistaa lopuksi

"Pisteeksi i:n päälle vuonna 1989 Nature-lehdessä julkaistiin tulokset radioaktiivisuuden perusteella tehdyistä ajanmäärityskokeista. Kolme eri tutkimusryhmää sai samankaltaisia tutkimustuloksia: Torinon käärinliina on peräisin vuosilta' 1260–1390, ei ajanlaskun alusta."

Pisteen päälle on kuitenkin nyt 2000-luvulla ilmestynyt pyyhekumi, joka on pyyhkäissyt koko i:n lähes näkymättömiin. Sivuston http://www.shroudstory.com aloitussivulla sanotaan mm. "Starting in 2003, new evidence began to appear in secular, peer-reviewed, scientific journals that supported the Shroud of Turin's authenticity. From these journals we learn that the outermost fibers of the cloth are coated with a layer of starch fractions and various saccharides. In places, the coating has turned into a caramel-like substance, thus forming the images. This suggests a chemical reaction took place. We learn, also, of a faint second image of the face on the backside of the cloth. The second face supports the idea of a chemical reaction and adds more proof that the image is not a work of art or a photograph. And in 2005, we learned that the carbon 14 dating was flawed. In fact we learned that the cloth could very well be 2000 years old." Siis vuodesta 2003 lähtien maallisissa, vertaisarviointikäytäntöä noudattavissa tiedelehdissä on esitetty uusia todisteita, jotka tukevat Torinon käärinliinan aitoutta. Kuva on muodostunut kemiallisilla reaktioilla, ei maalaamalla. Liinasta on löydetty heikosti näkyvä toinen kuva, joka tukee näkemystä että kyseessä ei ole maalaus tai "valokuvatekniikalla" tehty väärennös. Ja vuonna 2005 osoitettiin, että 1980-luvulla tehdyt ajoitukset ovat virheellisiä.

Ajoituksista on enemmän asiaa mm sivulla http://www.shroudofturin4journalists.com/carbon14.htm
ja http://www.innoval.com/C14/

Katso myös
http://www.skepticalspectacle.com
http://www.shroudstory.com/faq-carbon-14.htm
http://www.shroudfaq.com
http://shroud.wikispaces.comAnna palautetta, please.
Tai mene takaisin Kumma Skepsis -sivulle
tai aloitussivulle (index.html).

©TJT 2006