Pommittajakuoriainen

Tämä, lajista riippuen noin 2 - 30 mm mittainen, hyönteinen on aiheuttanut paljon keskustelua kreationistien ja evoluutioon uskovien välille. Valitettavasti kirjan The Neck of the Giraffe kirjoittaja Francis Hitching sekoitti pari asiaa kuvaillessaan pommittajakuoriaisessa tapahtuvaa prosessia, ja tätä virhettä on sitten käytetty todisteena kreationismin epätieteellisyydestä. Jopa Oxfordin yliopiston professori ja kuuluisa evotiedemies Richard Dawkins selittää kirjassaan The Blind Watchmaker, kuinka hän sekoitti vetyperoksidia ja hydrokinonia toisiinsa eikä seos edes lämmennyt, vaikka Hitchingin mukaan seoksen olisi pitänyt räjähtää.

Michael J. Behe käsittee asiaa kirjassaan Darwin's Black Box - The Biochemical Challenge to Evolution, ja toteaa että Dawkins kyllä oikaisi kreationistin virheen mutta ei todistanut mitään evoluution oikeellisuudesta. Pommittajakuoriaisella on elin, joka tuottaa vetyproksidia ja hydrokinonia. Nämä kemikaalit kuoriainen varastoi säiliöön, josta vaaran uhatessa päästää lihasten avulla räjähdyskammioon. Kammion seinämissä on rauhasia, joista vapautuu katalyyttiä, joka saa aikaan räjähdysreaktion. Vetyperoksidi hajoaa vedeksi ja hapeksi, happi reagoi hydrokinoniin ja tuloksena on kinonia. Reaktioissa vapautuu suuri määrä lämpöä. Lämpöä on niin paljon, että seos muuttuu höyryksi, joka kuoriainen suihkuttaa vihollisensa päälle. Kuumuus ja kinonin myrkyllisyys tekevät pommittajakuoriaisesta vaarallisen vihollisen monelle eliölle.

Behe toteaa, että emme tunne komponetteja, jotka ohjaavat operaatiota, ja että emme kykene analysoimaan rakenteellisia yksityiskohtia viimeiseen entsyymiin ja proteiiniin asti, joten pommittajakuoriainen ei kelpaa todisteeksi kummankaan osapuolen teorioille.

Lisäys 29.8.2003: AiG:n sivulla www.answersingenesis.org/Home/Area/Magazines/tj/docs/v17n1_beetle.asp on pitkä ja perusteellinen, uusimpiin tutkimuksiin perustuva artikkeli aiheesta. Artikkelissa todedaan mm. "Thus evolutionists are faced with the vexing conundrum that this defence system evolved independently in separate groups.2,4,5,9,11 These evolutionists might state that convergent evolution was responsible for this, but that simply does not address the question.". Sivu on myös erinomainen esimerkki kreationistien rehellisyydestä, kohdassa "Design aspects" myönnetään avoimesti D. Gishin virheet (joiden taustalla tosin oli Robert Kofahlin tekemä käännösvirhe).
Takaisin aloitussivulle (index.html).

©TJT 1999 - 2003