Mayr Evoluutio sivut 5 - 20


Sivuilla 5 ja 6 on sisällysluettelo:

Alkusanat 7
Esipuhe 15
Kiitokset 19
I MITÄ ON EVOLUUTIO 21
1. Millaisessa maailmassa elämme? 23
2. Millaisia todisteita evoluutiosta on? 36
3. Elollisen maailman synty 75
II MITEN EVOLUTIIVISET MUUTOKSET JA SOPEUTUMINEN VOIDAAN SELITTÄÄ 119
4. Miten evoluutio toimii ja miksi? 121
5. Muunteleva evoluutio 136
6. Luonnonvalinta 182
7. Adaptaatio ja luonnonvalinta: anageneesi 230
III MONIMUOTOISUUDEN ALKUPERÄ JA EVOLUUTIO: KLADOGENEESI 247
8. Monimuotoisuuden yksiköt: Lajit 249
9. Lajiutuminen 268
10. Makroevoluutio 287
IV IHMISEN EVOLUUTIO 353
11. Miten ihmiset kehittyivät 355
12. Evoluutiobiologian rajoilla 403
Liitteet 409
Sanasto 431
Kirjallisuus 450
Hakemisto 467

Sivuilla 7 - 14 on professori Jared Diamondin kirjoittamat Alkusanat, jossa hän aluksi ylistää professori Mayria mm toteamalla "Eikö olisikin suurenmoista jos itse Darwin - selkeä ja vakuuttava kirjailija sekä aikansa suurin biologi - voisi kirjoittaa meille uuden kirjan evolutiivisesta jattelusta tänä päivänä! Se on tietenkin mahdotonta, sillä Darwin kuoli vuonna 1882. Tämä kirja on seuraavaksi paras vaihtoehto: sen on kirjoittanut henkilö, joka on niin ikään eräs aikamme suurimpia bioiogeja, joka on niin ikään elänyt pitkän ja uskomattoman tuotteliaan elämän ja joka on myös selkeä ja vakuuttava kirjailija." ja toteaa lopuksi itse kirjasta "Voin tiivistää näkemykseni Mayrin Evoluutio -teoksesta sanomalla, että kaikkien edes hieman evoluutiosta kiinnostuneiden pitäisi omistaa ja lukea tämä kirja. Se palkitsee lukijansa runsaskätisesti. Parempaa kirjaa evoluutiosta ei ole. Parempaa kirjaa evoluutiosta ei tule."

Sivuilla 15 - 18 on Mayrin itsensä kirjoittama Esipuhe, jossa hän lähinnä moittii muita evoluutiokirjoja mm toteamalla "Noin neljännes kaikkien uusien evoluution oppikirjojen sivumäärästä on omistettu genetiikalle. Myönnän, että genetiikan periaatteet on selvitettävä perinpohjaisesti, mutta mendelistiselle aritmetiikalle ei ole niin paljon käyttöä. Eikä tilaa pitäisi tuhlata jo kauan sitten kumotuille väitteille, kuten että yksittäinen geeni on valinnan kohde tai että yksilönkehityksessä toistuu lajin fylogeneettinen historia. Toisaalta kovinkaan monet näistä kirjoista eivät suo tilaa luonnonvalinnan eri tyypeille, varsinkaan "parhaan lisääntyjän valinnalle." Useimmilla nykyisilla evoluutiokirjoilla on lisäksi kaksi muuta heikkoutta. Ensinnäkään ne eivät onnistu kertomaan, että lähes kaikki evolutiiviset ilmiöt voidaan jakaa kahteen luokkaan: miten adaptaatiot hankitaan ja säilytetään sekä miten elollisen maailman monimuotoisuus syntyy." Heti esipuheensa alussa Mayr julistaa "Evoluutio on biologian tärkein käsite. Biologiassa ei ole Miksi?-kysymystä, johon voitaisiin vastata asianmukaisesti ilman että evoluutio otetaan huomioon. Evoluution käsitteen merkitys ulottuu kuitenkin kauas biologian rajojen ulkopuolelle. Evolutiivinen ajattelu on vaikuttanut merkittävällä tavalla nykyaikaisen ihmisen ajalteluun, ellei jopa määrännyt sitä. Teoksen kirjoittaminen tästä tärkeästä aiheesta ei siis vaadi selittelyjä.". Huomatkaa, että Mayr myöntää, että evoluutio-käsitteen vaikutus ulottuu biologian ulkopuolelle, ja jopa määrää ihmisten ajatusmaailmaa. Sivulla 17 Mayr kumoaa sfnetin, talk.originsin yms evolutionistien suosiman any change in the gene pool (mikä tahansa muutos geenipoolissa) evoluution määritelmän toteamalla "Toisekseen suurin osa nykyisistä evoluutiokirjoista on kirjoitettu reduktionistisista lähtökohdista, jossa kaikki evolutiiviset ilmiöt pyritään riisumaan geenin tasolle. Tätä seuraa yritys järkeillä reitti geenista ylospäin itse evolutiiviseen ilmiöön. Tämä lähestymistapa on tuomittu epäonnistumaan. Evoluutiossa on kysymys yksilöistä, populaatioista ja lajeista; se ei ole "muutosta geenifrekvensseissä". Evoluution kaksi tärkeintä yksikköä ovat yksilö, joka on luonnonvalinnan varsinainen kohde, ja populaatio eli erilaistuvan evoluution vaihe. Nämä ovat myös tämän kirjan keskeiset kohteet."

Sivuilla 19 ja 20 Mayr kiittelee mm. Dobzhanskya, Fisheriä, Haldanea, Lackia, Lerneriä, Renschiä, Stebbinsiä ja Stressmannia ja toteaa "Listan pitäisi olla tosiasiassa pitempi, mutta nämä nimet tulevat mieleeni tällä hetkellä. He muodostivat todella vaikuttavien ajattelijoiden ryhmän, joka rakensi modernin darwinismin."

Meitä kreationisteja Mayr "opastaa" jo esipuheessaan, sivulla 15 hän toteaa "Lisäksi on useita suurenmoisia kirjoja, jotka puolustavat evolutionismia kreationistien hyökkäyksiä vastaan..." ja sivulla 16 hän kirjoittaa "Lopuksi selontekoni on suunnattu niille kreationisteille, jotka haluavat tietää enemmän evolutiivisen tieteen nykyisestä paradigmasta, ellei muusta syystä niin voidakseen puolustautua paremmin sitä vastaan. En yritä käännyttää tällaista lukijaa, mutta haluan osoittaa hänelle millainen vakuuttava todistusaineisto saa evoluutiobiologit kiistämään luomiskertomuksessa esitetyn selityksen elollisen maailman synnystä." ja ilmeisesti myös sivun 18 lopussa oleva kommentti "Se, että evoluutiota tapahtuu, on niin hyvin todistettu, ettei se enää kaipaa tällaisia yksityiskohtaisia esityksiä tuekseen. Eivätkä ne edes vakuuttaisi niitä, jotka eivät halua asiasta vakuuttua." on osoitettu tänne suuntaan. Huomatkaa, että Mayr mainitsee tuossa (Raamatun) luomiskertomuksen aivan kuin se olisi ainoa evoluutioteorian vaihtoehto. Ja toisaalta lupaa valtavaa todistusaineistoa ja toisaalta toteaa evoluution olevan niin hyvin todistettu, ettei yksityiskohtaisia todisteita enää tarvita.Anna palautetta, please.
Tai mene takaisin Kirjasivulle
tai aloitussivulle (index.html).

©TJT 2007