Kummallista kumousta

Eräät evoluution kannattajat yrittävät kumota kreationistien väitteet sangen erikoisella menetelmällä:

1. Keksitään omasta päästä älytön väite, tai vääristellään kreationistien todellisia väitteitä (eli tehdään ns. olkiukko)
2. Väitetään keksittyä tai vääristeltyä väitettä aidoksi kreationistien väitteeksi.
3. Kumotaan ko. väite (mikä tietysti on helppoa, koska kyseessä on keksitty tai vääristelty väite, jolla ei ole mitään tekemistä faktojen kanssa)
4. Julistetaan kreationismi epätieteelliseksi jne.

Esimerkki 1:

Freebirdin evoluutiosivulla on (tai ainakin oli 13.6.1999, kun siellä viimeksi kävin) monta mielenkiintoista väitettä. Aluksi Freebird väittää, että on olemassa "kansantajuinen kysymys, johon kukaan kreationisti ei voi vastata joko hylkäämättä Nooan tulvaa tai lajien luomista ydellä kertaa" Tässä on jo se perusvirhe, että Freebird puhuu lajien luomisesta kun kreationistit todellisuudessa eivät väitä nykyisten lajien olevan luotuja, vaan rappeutuneen luoduista baramineista. Itse kysymykseen voidaan myös vastata, ja on vastattukin.

Toinen Freebirdin väite kuuluu "Niin sanotun "tieteellisen kreationismin" päämäärä on tieteellisesti todistaa, että maailmankaikkeuden on luonut Kristinuskon Jumala" Tässä Freebird sotkee tieteellisen kreationismin ja raamatullisen kreationismin, tosiasissa tieteellinen kreationismi ei määrittele luojan identiteettiä.

Kolmantena virheenään Freebird jatkaa edellistä virkettä "ja se tapahtui noin 6000 vuotta sitten (yleisimmän laskutavan mukaan 4004 eKr)." Ensinnäkin vain YEYL-kreationistit puhuvat tuhansista vuosista, ja heidänkin teoriansa on 6 - 10 tuhatta vuotta. Toiseksi Ussherin laskema vuosiluku 4004 eKr on lähinnä historiallinen kuriositeetti, eikä suinkaan mikään yleisesti hyväksytty, puhumattakaan yleisimmästä...

Neljäntenä virheenään Freebird viittaa kreationisteihin: "Heidän mukaansa Jumala on luonut kaikki eliölajit, eikä evoluutiota tapahdu." Kuten edellä todettiin, kreationistien mukaan nykyiset lajit ovat olemassa rappeutumislajiutumisen seurauksena. Kreationistit myöntävät "mikroevoluution", mutta korostavat että kyseessä on evoluutioteorian eli kehitysopin edellyttämän kehityksen vastakohta.

Viidenneksi virheeksi voidaan lukea Freebirdin kommentit kreationistien väitteistä: "...perustuvat yleensä täydelliseen ymmärtämättömyyteen evoluution luonteesta, tietämättömyyteen..." Todellisuudessa kreationistit, ja varsinkin kreationisti-tiedemiehet, ovat joutuneet perehtymään evoluutioteoriaan todella perusteellisesti, jotta voisivat vastata kehitysopin kannattajien väitteisiin ja kumota evoluutioteorian. Monta kertaa onkin käynyt niin, että kehitysopin kannattajien tiedot evoluutioteoriasta ja sen todisteista ovat osoittautuneet hyvin heikoiksi (tästä hyvänä esimerkkinä MBnetin Tiede-alueella käydyt kolme "evosotaa")

Lopulta Freebird siirtyy itse asiaan ja rupeaa kumoamaan "kreationistien" väitteitä. Ensimmäiseksi väitteeksi Freebird esittää Termodynamiikan Toisen pääsäännön olevan kreationistien mukaan evoluutiota vastaan. Kuitenkin esim. Origins Clubin FAQ vastaa ko. kysymykseen "The short answer is no." Asiaan liittyy kuitenkin pointteja, joita on selvennetty em. FAQ:n lisäksi mm. True Originin loistavassa vastauksessa talk.originin Frank Steigerille.

Toisena väitteenä Freebird esittää "Yksinkertaisesta ei voi kehittyä monmutkaista" ja yrittää kumota väitteen hedelmöittyneellä munasolulla ja fraktaalimatematiikalla. Munasolusta ei kuitenkaan kehity mitään monimutkaisempaa, koska DNA ei muutu mihinkään! Solujen jakautuessa DNA ainoastaan kopioituu, informaation määrä ei muutu mihinkään. Jos tietosanakirjasta otetaan tuhat valokopiota, niin jokainen varmasti tajuaa, että se tuhannes kopio sisältää yhtä paljon tietoa kuin se alkuperäinenkin. Ja jos kopiointi suoritetaan ottamalla kopio aina edellisestä kopiosta, niin se tuhannes kopio (kopiokoneen kunnosta riippuen) todennäköisesti sisältää monta lukukelvotonta kohtaa, eli tietoa on kadonnut, eli kirja on rappeutunut. Näinollen munasolu on itseasissa kreationismin mukaisen rappeutumisen todiste. Fraktaalimatematiikassakin informaatio sisältyy kaavaan.

Kolmantena väitteenään Freebird toistaa alussa mainitun lajien luomisen, nyt tosin mikroevoluutio on mainittu oikein. Freebird ei kuitenkaan näytä ymmärtävän kreationistien teoriaa baraminien lajiutumisesta, koska esittää kehitysopin todisteiksi esimerkkejä, jotka eivät ole mitenkään kreationismin vastaisia. Esimerkiksi Freebirdin mainitsema Amerikan punasusi kojootin ja harmaasuden risteytymän tuloksena ei haittaa kreationismia, kyseessähän on sama baramini.

Neljäs väite käsittelee puuttuvia linkkejä. Freebird mainitsee yhtenä esimerkkinä hevosen, jonka "evoluutio tunnetaan hyvin tarkasti kymmenien miljoonien vuosien ajalta." Tosiasissa hevosen evoluutio on tapahtunut vain paperilla, kts http://christiananswers.net/q-aig/aig-c016.html ja http://www.answersingenesis.org/docs/4117.asp.

Viides väite lopulta sisältää alussa mainitun kansantajuisen kysymyksen. Itse väite kuuluu "Nooan tulva selittää fossiililöydöt" ja tällä kertaa Freebird on quotannut kreationisteja aivan oikein, kreationistien mielestä vedenpaisumus todellakin selittää suurimman osan fossiileista (osa on tietysti syntynyt jo ennen paisumusta ja osa sen jälkeen). Heti perään Freebird kuitenkin siteeraa 1. Moos 6:19-20 ja 1. Moos 7:2-3 jakeita ja väittää niissä olevan ristiriidan. Tosiasiassa mitään ristiriitaa ei ole, 6. luvussa esitettään yleinen periaate ja 7. luvussa annetaan poikkeusmääräys puhtaiden eli uhrikelpoisten lajien osalta. Esim. tieliikennelaissa puhutaan ensin yleisistä nopeusrajoituksista ja mainitaan sitten poikkeustapaukset (esim. hälytysajoneuvot).
Kansantajuinen kysymys kuuluu "Mitä tapahtui vesistöjen eläimille?" ja vaikka tähän onkin Freebirdin mielestä mahdoton vastata, vastaan kuitenkin: Osa kuoli, osa selvisi hengissä. Freebird mainitsee suolaisen meriveden ja makean järviveden, mutta tämä ei ole ongelma kaikille lajeille. Onhan nykyäänkin olemassa esim. lohi, joka elää meressä mutta nousee kutemaan jokiin, eli siirtyy suolaisesta vedestä makeaan heittämättä henkeään. Meriveden suolapitoisuus myös vaihtelee eri merissä ja merien osissa, tämä ei kuitenkaan aiheuta kalojen joukkokuolemia. Itämeren suolapitoisuus on noin yksi prosentti, valtamerien noin 3,5 prosenttia (3,46 - 3,49 merestä riippuen) ja välimeren n. 3,8 prosenttia. Lisäksi suolapitoisuus vaihtelee jokien suilla (esim. Amazon syöttää jatkuvasti makeaa vettä Brasilian itärannikolle) ja eri kerroksissa. Lisäksi täytyy muistaa rappeutumislajiutuminen, kaikki nykyisin tavattavat lajit eivät välttämättä olleet vedenpaisumuksen aikana täsmälleen nykyisen kaltaisia.

Lopuksi Freebird esittää laskelman, jonka mukaan Arkkiin lastattiin peräti 10 miljoonaa lajia seitsemässä päivässä, jolloin lastausnopeudeksi tarvitaan 30 kpl/s. Ensinnäkin laskelma perustuu virheelliseen oletukseen, että eläimet olisivat tulleet yksi kerrallaan, siis jonossa. On loogista olettaa, että eläimet tulivat monta rinnakkain, esim. lintuparvi lensi sisään samalla kun monta pientä nisäkästä käveli rinnakkain sisään. Toiseksi 10 miljoonaa on aivan liian iso luku, Arkkiinhan otettiin vain maalla elävät eläimet. Ja suuria eläimiä on todella pieni määrä, suurin osahan on hyönteisiä. Isojen nisäkkäiden määrä saattoi olla jopa niin alhainen kuin 16 000, ja vaikka lasketaan miljoonalla eläimellä, neljä rinnakkain, niin saadaan jo mahdollinen lastausnopeus 0,4 X/s, jossa X on neljän eläimen ryhmä. Kappaletta eli yhtä eläintä kohti laskettu nopeus ei muutu, mutta eihän tietokoneissakaan lasketa yksittäisten bittejä, vaan tavuja ja sanoja. Kun esim. 8-bittisellä väylällä siirretään dataa, nopeudet lasketaan tällä 8:n bitin ryhmällä jota sanotaan "tavuksi" ("byte" in english).

Esimerkki 2:

Talk.originin höyryvaippa-FAQissa on (oli jo 29.7.1999) erikoisia väitteitä. FAQin toinen kirjoittaja Paul Farrar väittää, että a) vettä tarvittiin jopa lähes 9 kilometrin paksuudelta b) kaikki vesi tuli höyryvaipasta. Tämän jälkeen Farrar laskeskelee maapallon pinnalla vallinnutta painetta ja lämpötilaa, ja toteaa ne liian suuriksi ihmiselle (ja muillekin eliöille). Ongelmana tässä vain sattuu olemaan, että Farrarin "Höyryvaipasta satoi 9 km verran vettä" -teorialla ei ole mitään tekemistä kreationistien teorioiden kanssa! Raamatussa sanotaan "...sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat." (1. Mo 7:11, KR-38) Kreationistien teorioihin siis sisältyy kaksi paikkaa, joista vesi tuli: syvyyden lähdeet eli maan sisällä ollut vesi, ja taivaan ikkunat eli ilmakehän yläosassa ollut höyryvaippa. Kreationisti, tohtori Joseph Dillow on laskenut, että höyrypaipassa oli vain 12 metriä vettä. Kuitenkin Farrar käyttää laskuissaan 9000 metriä... Lisäksi kreationistien teoriat eivät edellytä vuorten olleen nykyisten korkuisia, joten koko vedenpaisumukseenkaan ei välttämättä tarvittu 9 km:n paksuudelta vettä. Kun vertaa esim. ChristianAnswers.netin Noah's Flood - Where did the water go (and related matters) FAQia Paul Farrarin FAQiin, ei voi kuin ihmetellä talk.originin motiiveja... kummassakin FAQissa puhutaan vedenpaisumuksesta ja höyryvaipasta, mutta Farrar näyttää keksineen kaikki yksityiskohdat omasta päästään.

Samassa talk.originin FAQissa sen toinen kirjoittaja Bill Hyde väittää, että jos höyryvaippa olisi ollut olemassa, yksikään näyte ei antaisi C-14 iänmäärityksellä tulokseksi lukemaa 4000 ja 20 000 vuoden väliltä. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta käsittelen C-14:ää tarkemmin sivullani evc14main.html

Päivitys 7.12.2006. Tarkistin em talk.originsin ns FAQin tänään, siellä esitetään edelleenkin ihan samat väitteet. Siis väitteet, jotka on osoitettu totuudenvastaisiksi jo viime vuosituhannella. Kreationistit sen sijaan ovat tarkistaneet väitteitään, Dillowin vuonna 1981 julkaistuissa laskelmissa oli pilkkuvirhe ja 12 metriä kutistui 1,2 metriin, ja Vardiman et al julkaisivat vuosina 1990 ja 1998 perusteellisiin tutkimuksiin perustuvat näkemyksensä höyryvaipan sisältämästä vesimäärästä, kts http://www.answersingenesis.org/home/area/tools/flood-waters.asp
http://www.answersingenesis.org/Home/Area/AnswersBook/flood12.asp
http://www.icr.org/research/index/researchp_lv_r05/
http://www.icr.org/research/index/researchp_papers/
http://www.icr.org/pdf/research/Canopy.pdf (PDF)
http://www.creationontheweb.com/content/view/3671
joiden mukaan vettä oli vain 0,1 - 2 metriä. Kukaan Raamattuun uskova kreationisti ei ole koskaan esittänyt 9000 metrin höyryvaippaa eli väittänyt kaiken veden tulleen satamalla. Väitehän olisi Raamatun vastainen, 1. Mo 7:11 mainitsee vedelle kaksi tulopaikkaa: sateen ja syvyyden lähteet. Yksikään sfnetin evolutionisti sen sijaan ei ole vuosina 1999 - 2006 kyennyt osoittamaan yhtäkään kreationistista lähdettä, jossa olisi esitetty 9 km tai edes usean kilometrin paksuinen höyryvaippa (paksuus viittaa tässä vesimäärän paksuuteen tasaisella maapallopinnalla, ei höyryvaipan paksuuteen kaasumuodossa).Takaisin aloitussivulle (index.html).

©TJT 1999 - 2006