Mayr Evoluutio sivut 119 - 135


Sivulla 119 on otsikko "OSA 2 MITEN EVOLUTIIVISET MUUTOKSET JA SOPEUTUMINEN VOIDAAN SELITTÄÄ", mutta ei muuta, ja sivu 120 on täysin tyhjä. Sivulla 121 on otsikko "LUKU 4 MITEN EVOLUUTIO TOIMII JA MIKSI?" jonka alla Mayr kirjoittaa mm "Pelkkä tosiasioiden löytäminen ei tyydytä ihmisen kyselevää mieltä. Haluamme myös tietää miten asiat tapahtuvat ja miksi. Evoluutiobiologit ovat Darwinin ajoista lähtien omistaneet uskomattoman määrän aikaa ja kekseliäisyyttä vastatakseen näihin kysymyksiin ja he ovat tuottaneet myös runsaasti vastauksia. Riippuen siitä millaisia eliöitä he ovat tutkikeet (kasveja vai eläimiä, eläviä vai fossiloituneita) ja millaiseen filosofiseen koulukuntaan he ovat kuuluneet, he ovat saaneet aikaan ylenpalttisen määrän erilaisia teorioita, joista monet ovat olleet ristiriidassa sekä toistensa että Darwinin alkuperäisten teorioiden kanssa. Kauaskantoinen yksimielisyys, eli evolutiivinen synteesi, saavutettiin viimein 1940-luvulla monien vuosien kiistelyn jälkeen." Evoluutiobiologien aika ei ilmeisesti ole kuitenkaan riittänyt edes Raamatun lukemiseen, puhumattakaan tieteellisen kreationismin tarjoamiin vastauksiin tutustumiseen. Ja mukavaa sinänsä että evolutionistit ovat päässeet yksimielisyyteen jostain, ristiriitoja kun tuntuu olevan edelleenkin runsaasti.

Sivulla 122 on väliotsikko "ERÄIDEN FILOSOFISTEN NÄKEMYSTEN LAMAUTTAVA VAIKUTUS" jonka alla Mayr tarkastelee kysymystä että miksi kesti 80 vuotta ennen kuin Darwinin teoriat hyväksyttiin yleisemmin. Ja vastaa "Vastustus, näin ajatellaan, johtui eräistä yleisesti hyväksytyistä ja vallitsevista filosofisista käsityksistä, joita Darwinin vastustajat kannattivat. Eräs niistä oli luja usko Raamatun kirjaimelliseen totuuteen. ... Muita Darwinin teorioiden kanssa ristiriitaisia ideologioita olivat essentialismi ja finalismi. Kumotakseen nämä virheelliset käsitykset Darwin kehitti neljä uutta käsitettä - populaatioajattelun, luonnonvalinnan, sattuman ja historian (ajan)." Tosiasiassa ei kehittänyt vaan kopioi, esim luonnonvalinnan esitti kreationisti Edward Blyth jo vuosina 1835 - 1837 artikkeleissaan, ja jo ennen häntä olivat William Wells ja Patrick Matthew olivat asiasta jotain kirjoittaneet, kts esim
http://www.answersingenesis.org/creation/v26/i2/brainchild.asp

Sivun 122 lopussa Mayr toteaa "On kerrassaan mahdotonta ymmärtää Darwinin jälkeen virinneiden kiistakysymysten luonnetta ymmärtämättä darwinismia vastustaneita ideologioita. Siksi on välttämätöntä esitellä niiden periaatteita." Eikö olisi järkevämpää vertailla niitä ideologioita, joiden välillä ne nykyiset kiistat käydään sen sijaan että kaiveltaisiin historiaa? No, eihän siinä sinänsä mitään väärää ole, jos se tehdään rehellisesti, mutta kuten jo aikaisemmissa osissa osoitin, Mayr vääristelee kreationistien näkemyksiä.

Sivulla 123 onkin jälleen esimerkki em vääristelystä, Mayr kirjoittaa "Kristillisessä perinteessä uskotaan, että jokainen luokka, jokainen tyyppi ja jokainen laji on erikseen luotu ja kaikki nyt elävät yksilöt ovat Jumalan luoman ensimmäisen parin jälkeläisiä." Kuten jo aikaisemmin totesin, The New Encyclopedia Britannicankin mukaan jo varhaiset kirkkoisät selittivät eläinten mahtumisen Nooan Arkkiin lajiutumisen avulla. Tieteellisen kreationismin mukaan lajiutumista tapahtuu holobaraminien sisällä. Ja Raamatussa puhutaan vain ihmisten kohdalla yhden parin luomisesta, sen sijaan muiden eliöiden kohdalla puhutaan vain monikossa, joten on loogista olettaa että archaebaramineja luotiin jokaiseen "lajiin" useita yksilöitä, mahdollisesti jopa miljardeja.

Sivulla 124 Mayr myöntää historiallisen faktan "Kaikki saltatoriset evoluutioteoriat ovat essentialistisia, kun taas populaatioajattelu asettaa etusijalle asteettaiset muutokset eli gradualismin." mutta antaa kaiken kunnian populaatioajattelun keksimisestä Darwinille.

Sivulla 125 Mayr kirjoittaa finalismista "Toinen 1800-luvun alun ei-darwinilainen ideologia oli finalismi, jonka mukaan elollisella maailmalla on taipumus kehittyä kohti "yhä suurempaa täydellisyyttä". Finalismin kannattajat olettivat, että evoluutio kulki vääjäämättömästi alhaisesta ylhäiseen, alkukantaisesta kehittyneeseen, yksinkertaisesta monimutkaiseen ja epätäydellisestä täydelliseen." ja "Usko täydellisyyden pyrkimykseen on hyvin vanha ja voidaan jäljittää aina Aristotelekseen, joka piti sitä yhtenä finalistisista syistä. Vielä pitkään 1859 jälkeen suuri joukko evoluutiobiologeja hyväksyi finalismin." Saltationismi ("liskon munasta kuoriutui lintu" -hyppäykset) ja finalismi ovat siis nimenomaan evolutionistien itsensä keksimiä ajatuksia eikä suinkaan kreationistien keksimiä olkiukkoargumentteja, kuten esim sfnetin evolutionistit ovat syytelleet.

Sivulla 126 on väliotsikko "MIKÄ KEHITTYY?" jonka alla Mayr määrittelee evoluution "Evoluutiota voidaan ymmärtää parhaiten ajattelemalla, että se on kaikissa populaatioissa tapahtuvaa yksilöiden geneettistä vaihtuvuutta sukupolvien saatossa." Kuitenkin jo sivulla 17 Mayr kirjoitti evoluutiosta "se ei ole "muutosta geenifrekvensseissä"." Miten populaatiossa tapahtuu geneettistä vaihtuvuutta ilman että geenifrekvenssit muuttuvat? Tai millaiset geenifrekvenssien muutokset eivät aiheuta populaatioon geneettistä vaihtuvuutta?

Sivulla 127 on "Laatikko 4.1 Populaatioajatteluun vs essentialismiin perustuvat evoluutioteoriat." jossa Mayr selventää transmutationismin, transformationismin ja darwinistisen evoluution eroja.

Sivulla 128 on väliotsikot "ESSENTIALISMIIN PERUSTUVAT EVOLUUTIOTEORIAT" ja "Transmutationismi" ja sivulle 129 jatkuvassa tekstissä Mayr kertoo "Transmutationismin alkeita tavataan jo kreikkalaisilta filosofeilta. Sen omaksui myös ranskalainen filosofi Maupertuis 1700-luvulla ja vuoden 1859 jälkeen eivät ainoastaan Darwinin vastustajat, vaan myös jotkut hänen ystävistään, kuten T.H. Huxley, kannattivat sitä. Vaikka Weismann ja muut darwinistit kritisoivat saltationismia ankarasti, se säilytti kannatuksensa lähes sadan vuoden ajan. Useat 1900-luvun johtavat geneetikot, ns mendelistit (De Vries, Bateson, Johannsen) olivat saltationisteja. Viimeiset tätä teoriaa puoltavat vaikutusvaltaiset kirjoitukset on julkaistu niinkin myöhään kuin 1900-luvun puolivälissä (Goldschmidt 1940, Willis 1940, Schindewolf 1950)." Miksiköhän tämä on tullut yllätyksenä käytännöllisesti katsoen kaikille evolutionisteille, joiden kanssa olen yrittänyt keskustella aiheesta?

Sivulla 130 Mayr viittaa saltationismin edellyttämiin makromutaatioihin ja kirjoittaa "Mutta missä kaikki nämä makromutaatioprosessin tuottamat miljoonat epäonnistuneet kokeilut ovat? Niitä ei ole löydetty, koska - sen pitäisi olla tässä vaiheessa täysin ilmeistä - mitään makromutaatioprosessia ei ole olemassa." Kuitenkin sivulla 131 Mayr myöntää "Darwin korosti väsymättä, että suurin osa evolutiivisista muutoksista tapahtuu lyhyin askelin. Tämä ei kuitenkaan koske aivan kaikkia muutoksia. Erityisesti kasveilla (polyploidia) ja joillakin eläinryhmillä (partenogeneettiset lajihybridit) tunnetaan kromosomaalisia mekanismeja, jotka voivat tuottaa uuden lajin yksittäisellä hyppäyksellä." Siis ei ole, mutta on kuitenkin... ja mitenkä löytämättömyysselitys sopii Mayrin selittelyihin fossiloitumisen harvinaisuudesta hänen yrittäessään selittää fossiilisarjojen puutteita?

Sivulla 131 on väliotsikko "Transformationismi", jonka alla Mayr selittää (sivulle 132 jatkuvassa tekstissä) mm "Lajin evoluutio, näin ajateltiin, oli samanlaista kuin tsygootin kehitys hedelmöittyneestä munasta aikuiseksi. Itse asiassa termiä evoluutio käytti ensimmäisen kerran sveitsiläinen filosofi Bonnet yksilönkehitystä käsittelevässä performaatio-opissaan. Saksassa sekä yksilönkehityksestä että evoluutiosta käytettiin 1900-luvulle saakka samaa nimitystä Entwicklung." Mayr siis tuossa itseasiassa myöntää, että alunperin sana "evoluutio" tarkoitti nimenomaan kehitystä sanan kehitys varsinaisessa merkityksessä (siis muutos parempaan, monimutkaisempaan, siis tiettyyn suuntaan) ja vasta joskus 1900-luvulla evoluutiota ruvettiin määrittelemään uudestaan. Evolutionistit itse ovat siis keksineet jo olemassaoleville sanoille uusia merkityksiä, vrt OJ Makelan syytös Mayr toteaa myös "Darwinin ystävä ja opettaja, geologi Charles Lyell, oli tämän kaltaisen gradualismin järkkymätön kannattaja ja hän kutsui sitä uniformitarianismiksi. Lyellin mukaan kaikki muutokset luonnossa, ja erityisesti maapallon historiassa, olivat tapahtuneet vähitellen. Ei ollut katkoja, ei yhtäkkisiä hyppäyksiä tai välittömiä mutaatioita. Lyellillä oli voimakas vaikutus siihen, että Darwin omaksui gradualismin." Mitenkähän Lyell on voinut opettaa Darwinille historiaa ennen kuin Darwin keksi historian? (kts kommentti sivusta 122)

Sivuilla 133 ja 134 Mayr kertoo "Transformationismi oli epäilemättä laajimmin omaksuttu evolutiivinen teoria vuodesta 1859 aina siihen saakka, kun evolutiivinen synteesi saatiin aikaiseksi 1940-luvulla." Mukavaa sinänsä että Mayr paljastaa evolutionismin synkän menneisyyden, josta lähes kaikki tietämäni evolutionistit ovat olleet täysin tietämättömiä, mutta kasvattaa turhaan sivumäärää kirjassa, jonka varsinainen tarkoitus on selittää mitä evoluutio nykyään tarkoittaa. No, jos Mayr olisi ensin kirjoittanut erikseen kirjan evolutionismin historiasta ja sitten toisen kirjan nykyisestä evoluutioteoriasta ja sen todisteista, jälkimmäisestä olisi voinut tulla paljon ohuempi kuin ensinmainitusta.

Sivulla 134 Mayr jatkaa historian luentoa "Transformationismi ja pyrkimys täydellisyyteen (Ortogeneesi). Tämä teoria (tai oikeastaan teorioiden joukko) perustuu kosmisen teleologian (tarkoituksenmukaisuusoppi) uskomukseen. ... Tämän tyyppisistä selitysmalleista, joita kannattivat sellaiset kirjailijat kuin Eimer, Berg, Bergson, Osborn ja monet evolutionistit, käytetään nimeä ortogeneettinen tai autogeneettinen teoria." Kovasti on ollut evolutionisteilla kummallisia uskomuksia, joten miksi heidän on niin vaikea, suorastaan mahdoton, hyväksyä kreationismin mukaisia selityksiä? Miksi evolutionistit pilkkaavat kreationistien uskomuksia, vaikka heidän omat uskomuksensa ovat olleet paljon erikoisempia?

Sivulla 135, sivun viimeisellä rivillä, Mayr vihdoinkin mainitsee nimen "Alfred Russell Wallace." Jos kirja on olevinaan "Tieteen Huiput" ja "Parempaa kirjaa evoluutiosta ei ole. Parempaa kirjaa evoluutiosta ei tule", niin voisi olettaa, että edes merkittävien evoluutiotiedemiesten nimet olisi oikein. Mutta ei, kaksi ällää näyttää olevan, vaikka oikeasti niitä oli vain yksi, kts esim http://www.wku.edu/~smithch/index1.htmAnna palautetta, please.
Tai mene takaisin Kirjasivulle
tai aloitussivulle (index.html).

©TJT 2007