Mayr Evoluutio sivut 353 - 402


Sivulla 353 on otsikko "IV IHMISEN EVOLUUTIO", sivulla 355 otsikko "LUKU 11 MITEN IHMISET KEHITTYIVÄT?". Sivuilla 355 ja 356 Mayr kirjoittaa "...Darwin seurasi yhteisen polveutumisen teoriaansa ja sijoitti ihmisen eläinkuntaan kädellisistä esimuodoista polveutuneena lajina. Vaikka Darwin olikin aluksi hyvin varovainen ilmaistessaan käsityksiään, Huxley (1863), Haeckel (1866) ja jotkut muut hänen kannattajansa painottivat melko voimakkaasti, että apinat olivat ihmisen esi-isiä. Lopulta Darwin kirjoitti seikkaperäisen selvityksen ihmisen evoluutiota koskevista näkemyksistään teoksessa Descent of Man (1871)." Ja vuonna 2005 julkaistiin Marvin L. Lubenowin kirjan suomenkielinen versio Myytti apinaihmisistä, jossa romutetaan väitteet apinoista ihmisten esi-isänä. Sfnetin evolutionistit tosin väittävät, että evolutionismi ei väitä ihmisen polveutuneen apinoista vaan apinankaltaisesta oliosta, mutta Mayrin kirjassa puhutaan nimenomaan apinoista, koska evolutionistisen tieteen mukaan ne esi-isät olivat nimenomaan apinoita. Kts myös evsfnykyape.html

Sivulla 358 on väliotsikko "MILLAISET TODISTEET TUKEVAT IHMISEN POLVEUTUMISTA APINOISTA?" jonka alla Mayr julistaa "Kukaan tiedostava ihminen ei enää kyseenalaista sitä, että ihminen on polveutunut kädellisistä ja erityisesti ihmisapinoista. Tätä tukeva todistusaineisto on yksinkertaisesti ylivoimaista; se koostuu kolmenlaisista tosiasioista." Maailmassa on yli 100 000 tiedemiestä ja mahdollisesti jopa yli 3 miljardia maallikoa, jotka kyseenalaistavat em polveutumisen. Mayrin retoriikan ymmärtää, kun tarkastelemme hänen väittämiään "ylivoimaisia" todisteita. Aluksi Mayr mainitsee "Analomiset todisteet. Ihmisen ja afrikkalaisten apinoiden - erityisesti simpanssin - anatomiset rakenteet ovat samankaltaisia aina pienimpiä yksityiskohtia myöten. Richard Owen kuvitteli kerran löytäneensä merkittävän eron aivojen rakenteessa, mutta T. H. Huxley kumosi tämän väitteen; ero oli ainoastaan määrällinen, ei laadullinen. Kaikki muutkin yritykset löytää ratkaisevaa eroa ihmisen ja simpanssin välillä ovat kokeneet saman kohtalon. Ihmistä ja simpanssia erottavat ominaisuudet löytyvät raajojen mittasuhteista, peukalon liikkuvuudesta, ruumiin karvoituksesta, ihon pigmentaatiosta ja keskushermoston - erityisesti etuaivojen - koosta." Nämä ovat kuitenkin selviä eroja, ja lisäksi esim ihmisen polvi eroaa merkittävästi apinan polvesta, kts
http://www.trueorigin.org/knee.asp
Lisäksi Mayr itse myöntää sivuilla 384 - 386 laadullisen eron.

Mayr jatkaa sivulla 359 todisteiden esittelyä, toisena (ensimmäinen oli edellämainittu anatomia) todisteena on "Fossiilinen todistusaineisto. Darwinin julkaistessa uskaliaat näkemyksensä vuonna 1859, vielä ei tiedetty ensimmäistäkään fossiilia, joka todistaisi simpanssimaisen esimuodon kehittyneen asteittain ihmiseksi. Vaikka tänä päivänäkään ei vielä tunneta fossiileja ajalta 5-8 miljoonaa vuotta sitten, jolloin haarautuminen on tapahtunut, lukuisat fossiililöydöt ajalta 5 miljoonaa vuotta sitten tähän päivään osoittavat, että simpansseilla ja ihmisillä on ollut useitakin välimuotoja." Oleellisimmat fossiilit siis puuttuvat kokonaan, ja esim edellämainitussa Lubenowin kirjassa on perusteellinen selvitys siitä, mitä ja miten jo löydetyt fossiilit todistavat. Kts myös esim http://koti.japo.fi/~ekallio/evol.htm

Sivulla 362 on väiotsikko "Miten tie apinasta ihmiseen voidaan jäljittää?" jonka alla Mayr kirjoittaa mm "Paleoantropologia pyrkii rekonstruoimaan ne muutokset, jotka johtavat apinasta ihmiseen."

Sivulla 363 on väliotsikko "MILLAINEN ON TODELLINEN FOSSIILINEN TODISTUSAINEISTO?" jonka alla Mayr myöntää "Valitettavasti ihmisen edeltäjien - saati simpanssin edeltäjien - fossiileja ei tunneta ajalta 6—13 miljoonaa vuotta sitten. Ihmisen ja simpanssin kehityslinjojen haarautumisesta ei siis ole olemassa minkäänlaista todistusaineistoa. Asian tekee vielä ikävämmäksi se, että suurin osa ihmisen edeltäjien fossiileista on erittäin epätäydellisiä. Ne saattavat koostua vain osasta leukaluuta, pääkallon yläosasta ilman kasvoja ja hampaita tai vain osasta raajoja. Subjektiiviset näkemykset ovat vääjäämättömiä, kun puuttuvia osia pannaan yhteen kokonaiskuvan saamiseksi." Ylivoimaista todistusaineistoa??

Sivulla 364 Mayr jatkaa tunnustuksiaan "Tämän kirjan kaltainen evoluution yleisesitys ei voi esitellä kaikkia puolesta ja vastaan -väitteitä, mitä vuosien varrella on esitetty ihmisfossiilien ristiriitaisista löydöistä (käytännössa kaikki niistä ovat ristiriitaisia!). Maallikkolukijalle se olisi täydellisen tyrmistyttävää. Sen sijaan aion - ja tästä saan varmasti runsaasti kritiikkiä - valita lukuisten tulkintojen joukosta sen, mikä minun mielestäni näyttää olevan kaikkein asianmukaisin. Lukijan on ymmärrettävä, että tässäkin käsiteltyjen fossiilien asema ihmisevoluution tulkinnassa on vain väliaikainen. Mikä tahansa uusi löytö voi muuttaa tilannetta dramaattisesti. Esimerkiksi Homo habiliksen alustava sijoittaminen australopithecuksiin tai Homon siirtyminen Itä-Afrikkaan muualta Afrikasta ovat erityisen haavoittuvia teorioita. Tässä muutosherkässä tilanteessa mihinkään ei kannata suhtautua itsestäänselvyytenä." Mutta tiedostavan ihmisen pitää olla vakuuttunut todistusaineiston ylivoimaisuudesta??

Sivulla 365 Mayr ilmoittaa "Seuraavaksi aion rakentaa historiallisen kertomuksen, jossa kuvataan millaisten vaiheiden kautta apina muuttui ihmiseksi." ja viittaa mm. artikkeliin "Out of the Pan and into the Fire: From Ape to Human".

Sivulla 366 Mayr kertoo em vaiheiden olevan sademetsävaihe (simpanssivaihe), puusavannivaihe (etelänapinavaihe) ja pensassavannivaihe.

Sivulla 370 on väliotsikko "OLIVATKO ETELÄNAPINAT APINOITA VAI IHMISIÄ?" Mayr toteaa, että kysymyksestä seurasi kiivas väittely vuonna 1924 tehdyn A. africanus-löydön jälkeen. Aluksi niitä pidettiin ihmismäisinä, mutta sivulla 371 Mayr kirjoittaa "On luultavasti täysin asianmukaista väittää, että ominaisuuksiensa kokonaisuuden puolesta etelänapinat olivat lähempänä simpanssia kuin ihmistä. Ihmisen evoluution tärkein edistysaskel näyttää siis todellakin olevan siirtymä etelänapinasta Homoon."

Sivulla 373 esittelee lisää "ylivoimaista" todistusaineistoa "Varhainen Homo on nähtävästi käyttänyt tulta suojautumisen lisäksi myös ruoan valmistamiseen. Hampaiden pieneneminen yhdistetään tavallisesti lihan osuuden lisääntymiseen Homon ruokavaliossa. Wrangham (2001) uskoo kuitenkin, että tärkeä syy hampaiston pienenemiseen oli kasvien pehmentäminen tulen avulla. Tämä skenaario on kuitenkin täynnä ristiriitoja. On varsin epäselvää milloin tuli oikeastaan kesytettiin ja jotkin aikaisemmin esitetyt ajoitukset ovat osoittautuneet virhetulkinnoiksi. Jos tuli kuitenkin oli tärkeä tekijä ihmisen evoluutiossa, sen olisi pitänyt olla sitä jo varhaisimpien Homojen kohdalla, mutta tästä ei vielä ole todisteita." Huomaa, että Mayr myöntää ajoitusten olleen virheellisiä.

Sivulla 382 Mayr julistaa "Ihmisen fenotyypissä tapahtuneet muutokset matkalla apinasta nykyihmiseksi ovat olleet erittäin epätasaisia (esimerkki mosaiikkievoluutiosta)."

Sivulla 384 on väliotsikko "IHMISEN AINUTLAATUISUUS" jonka alla Mayr myöntää "Kun ihmisten vihdoin hyväksyttiin polveutuneen apinoista, jotkut veivät ajatuksen niin pitkälle, että he väittivät ihmisen olevan pelkkä eläin. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Ihminen todellakin on yhtä ainutlaatuinen ja poikkeaa muista eläimistä yhtä paljon kuin mitä teologit ja filosofit ovat perinteisesti väittäneet. Se on meille sekä ylpeyden aihe että taakka." Kaikki evolutionistit eivät näytä allekirjoittavan Mayrin väitteitä, esim kun 27.2.2007 kirjoitin sfnetin evoluutioryhmässä "Eikä ihminen ole kehittynyt apinasta, vaikka evotiede niin väittää.", niin Vesa-Matti Sarenius (www.student.oulu.fi/~sarenius/ ja http://cc.oulu.fi/~sarenius) vastasi "Ei väitä." ja nimimerkki Teme "Äläs puhu paskaa." Kts myös Polveutuminen apinasta (evnykyape.html)

Sivulla 385 Mayr kirjoittelee ensin geneettisestä ja ei-geneettisestä informaatiosta niitä tarkemmin määrittelemättä, ja sitten, sivulle 386 jatkuen "Vaikka käytämmekin usein sanaa "kieli" puhuessamme eläinten informaationsiirtojärjestelmistä — puhumme esimerkiksi mehiläisten kielestä — niiden järjestelmät koostuvat oikeastaan vain signaalien lähettämisestä ja vastaanottamisesta. Jotta kommunikaatiojärjestelmää voidaan sanoa kieleksi, siinä on oltava kielioppi ja lauseoppi. Psykologit ovat yrittäneet opettaa simpanssille kieltä jo puoli vuosisataa, mutta turhaan. Simpansseilta näyttää yksinkertaisesti puuttuvan neuraalinen järjestelmä lauseopin omaksumiseen. Siksi ne eivät voi puhua tulevista tai menneistä." Tuossa Mayr siis myöntää ihmisten eroavan apinoista laadullisestikin.

Sivulla 402 Mayr julistaa "On hyvin kyseenalaista pitäisikö termiä "evoluutioteoria" käyttää enää lainkaan. On silkka tosiasia, että evoluutiota on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan, joten on itse asiassa järjetöntä kutsua sitä teoriaksi. On tietysti olemassa erityisiä evoluutioteorioita kuten yhteinen polveutuminen, elämän synty, gradualismi, lajiutuminen ja luonnonvalinta, mutta tieteelliset kiistat ristiriitaisista teorioista eivät millään tavalla vaikuta siihen johtopäätökseen, että evoluutio sinänsä on tosiasia. Sitä on tapahtunut elämän alusta lähtien." Mayr siis luokittelee elämän synnyn eli abiogeesin erääksi evoluutioteoriaksi. Ja Mayrin logiikalla kaikista muistakin teorioista, esim jonoteoriasta, pitäisi poistaa se sana "teoria", jos ilmiö on fakta. Ja jokainen lukija lienee itsekin jonottanut elämänsä aikana useita kertoja, eli jono on siis fakta, ja näinollen järjetöntä puhua jostain jonoteoriasta. Kovasti sitä kuitenkin opetaan (kts esim http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38143/) ilman että kukaan vakavissaan vaatii nimenmuutosta. Oikeissa tieteissä kun yleensä ymmärretään että ilmiö ja sitä selittävä teoria ovat kaksi eri asiaa. Ja evoluutiosta puhuttaessa pitäisi tietysti täsmentää, että mikä niistä lukuisista eri evoluutiosta on fakta. Tässä kirjassaan Mayr pitää neutraalia evoluutiota pelkkänä taustakohinana, hylkää ne evon määritelmät joissa puhutaan geenifrekvenssin muutoksesta tai geenipoolin muutoksesta. Ja käyttää itsekin termiä ristiriitaisesti omien määritelmiensä kontekstissa. Tarkastelen aihetta tarkemmin tämän analyysisarjani yhteenvedossa.Anna palautetta, please.
Tai mene takaisin Kirjasivulle
tai aloitussivulle (index.html).

©TJT 2007