Mayr Evoluutio sivut 403 - 408


Sivulla 403 on otsikko "LUKU 12 EVOLUUTIOBIOLOGIAN RAJOILLA" ja sivulle 404 jatkuvassa kappaleessa Mayr kirjoittaa "Kun ajatellaan viimeisen 140 vuoden aikana käytyjä kiistoja, alkuperäisen darwinilaisen paradigman kestävyys tuntuu todella vaikuttavalta. Sen kanssa kilpailevat kolme teoriaa — lamarckismi, transmutationismi ja ortogeneesi — kumottiin lopullisesti 1940-luvulla eikä käyttökelpoista vaihtoehtoa ole ehdotettu viimeisen 60 vuoden aikana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tunnemme evoluution kaikki osa-alueet läpikotaisin. Yritän nyt käydä läpi joitakin evolutiivisia ilmiöitä, joiden selittäminen vaatii lisää tutkimusta." Niin, kreationistinen rappeutumisteoria ei tietenkään ole käyttökelpoinen ateismin tukemiseen. Huomatkaa, että Myar käyttää tässä termiä "darwinilainen paradigma" eikä termiä "evoluutio" tai "evoluutioteoria".

Sivulla 404 Mayr tunnustaa taas fossiiliaineiston (joka Mayrin mukaan on paras evoluutioteorian todiste!!) puutteellisuuden ja muitakin ongelmia "Alkajaisiksi tunnemme luonnon monimuotoisuutta vielä varsin kehnosti. Vaikka eläinlajeja on kuvattu yli kaksi miljoonaa, arviot tieteelle tuntemattomien lajien määrästä pyörivat 30 miljoonan kieppeilla. Huonoiten tunnetaan sienet, alemmat kasviryhmät, alkueliöt ja esitumaiset. Näiden ryhmien fylogeneettinen suhde tunnetaan erittäin kehnosti tai ei ollenkaan, vaikka molekyylibiologisilla menetelmillä saadaan lähes päivittäin uutta valoa tähän epätietoisuuteen. Menneisyyden evoluutiota kuvaava fossiiliaineisto on edelleen sanoinkuvaamattoman puutteellista, mistä on hyvä esimerkki ihmisen edeltäjien niukat fossiilit. Lähes joka kuukausi jostakin päin maailmaa löytyy uusi fossiili, joka ratkaisee vanhan arvoituksen tai muodostaa uuden mysteerin. Menneen maailman lajiston edestakaiset kukoistuskaudet ja tappiot nostavat lukemattomia kysymyksiä massasukupuuttojen syistä ja erilaisten kehityslinjojen ja korkeampien lajiryhmien vaihtelevista kohtaloista. Jopa tällä melko deskriptiivisellä tasolla tietämättömyytemme on edelleen suunnatonta. Lisäksi evoluutioteorian eri osa-alueissa on vielä paljon epävarmuutta." Siis sanoinkuvaamottoman puutteelliset todisteet, tietämättömyys suunnatonta ja epävarmuuttakin löytyy, mutta tämä ei tietenkään estä Mayriä toisaalta julistamasta todistusaineiston olevan ylivoimaisen vaikuttavaa, ja pitävän evoluutioteoriaa niin hyvin todistettuna faktana, että siitä pitäisi poistaa sana "teoria" kokonaan (kts tämän analyysisarjan edelliset osat).

Sivulla 405 Mayr tunnustaa nopea lajiutumisen "Mitkä tekijät ovat johtaneet tiettyjen kalaryhmien erikoislaatuisen nopeaan lajiutumiseen vähemmässä kuin 10 000 tai jopa 1 000 vuodessa on vielä hämärän peitossa. Tiettyjen evolutiivisten kehityslinjojen pysähtyneisyys ("elävät fossiilit") on myös melko askarruttavaa, erityisesti kun muu samanaikaisesti elänyt lajisto on kehittynvt normaalilla vauhdilla. Sen vastakohta, eli joidenkin perustajapopulaatioiden genotyypin nopea uudelleenjärjestäytyminen on yhtä lailla kova pähkinä purtavaksi." Niin, vedenpaisumus ja rappeutumislajiutuminen ovat evolutionisteille hämärän peitossa, joten saattaa mennä evolutionisteilta hampaat rikki liian kovia pähkinöitä pureskellessa...

Sivulla 406 on väliotsikko "EVOLUTIIVISEN AJATTELUN ARVO" jonka alla Mayr julistaa "Evolutiivisen ajattelun ja erityisesti sellaisten evoluutiobiologian käsitteiden kuin populaation, biologisen lajin, koevoluution ja kilpailun ymmärtäminen ovat välttämättömiä suurelle osalle inhimistä (pitäisi varmaankin olla inhimillistä) toimintaa. Sovellamme evolutiivista ajattelua evolutiivisia malleja tullaksemme toimeen patogeenien antibioottiresistenssin ja tuholaisten torjunta-aineresistenssin kanssa, hallitaksemme sairautta levittäviä vektoreita (esim malariaa levittäviä hyttysiä) sekä epidemioita, kehittääksemme uusia viljelykasveja evolutiivisen genetiikan avulla ja selviytyäksemme monista muista haasteista." Mainituista käsitteistä ainakin osa on kuitenkin ollut olemassa jo ennen evolutionismin nousua, ja osa jopa kreationistien keksimiä. Ja kuten jo osassa XI (evbkme11.html) totesin, antibioottiresistenssistä on erinomainen selvitys sivulla
http://www.trueorigin.org/bacteria01.asp
kts myös
http://www.answersingenesis.org/creation/v11/i2/supergerms.asp
Antibioottiresistenssi on oikeasti ongelma evolutionisteille. Ja todiste kreationismin puolesta. Samoin tuholaisten kyky tulla vastustuskykyisiksi torjunta-aineille, kts esim
http://www.answersingenesis.org/creation/v3/i4/poison.asp
Malariaan ja sirppisoluanemiaan liittyen
http://www.answersingenesis.org/creation/v16/i2/anaemia.asp
Viljelykasvien ja eläinten jalostukseen ja kehitykseen liittyen
http://www.answersingenesis.org/creation/v25/i2/fruit.asp
http://www.answersingenesis.org/creation/v24/i4/frankenstein.asp ja
http://www.answersingenesis.org/creation/v17/i3/genetics.asp

Evolutiivisen ajattelun arvo on siis nolla tai jopa negatiivinen, eli kuten Dr Batten em sivulla osuvasti toteaa "I don't know anything of practical value in science that has come out of evolutionary thinking. In fact, evolutionary daydreaming has given rise to many dead ends. Examples include ideas such as embryonic recapitulation (leading to belief in "gill slits" in human embryos, for example) and the inappropriate treatment of back pain (trying to make our backs more like those of our supposed ape ancestors actually makes back problems worse).1 Then there are the false notions that some organs are useless leftovers of evolution, or that DNA that we don't understand is "junk". Such ideas impede scientific progress, as they influence scientists not to bother investigating their function."Anna palautetta, please.
Tai mene takaisin Kirjasivulle
tai aloitussivulle (index.html).

©TJT 2007