Mayr Evoluutio sivut 430 - 478 ja kannet


Sivu 430 on tyhjä ja sivulla 431 on otsikko "SANASTO" jonka alla Mayr selittää kirjassa käytettämiään termejä. Sivulla 432 selitetään mm "Anageneesi Niin kutsuttu progressiivinen evoluutio."

Sivulla 433 selitään mm "Darwinismi Käsittää ne Darwinin teoriat ja käsitteet, joihin hänen seuraajansa perustavat evoluution selityksen."

Sivulla 435 määritellään "Evoluutio Asteittainen prosessi, jonka kautta elämä on kehittynyt syntymästään lähtien." Ei siis puhuta mitään geenifrekvensseistä eikä geenipooleista eikä edes sopeutumisesta. Eikä edes käytetä sanaa "muuttunut" vaan käytetään sanaa "kehittynyt" Ja väitetään elämän syntyneen eli kiistetään luominen.

Sivulla 437 Mayr määrittelee "Geneettinen ohjelma Eliön DNA:han koodattu informaatio." Informaatiolle ei löydy määritelmää, eikä myöskään termille "geneettinen informaatio"

Sivulla 439 Mayr paljastaa totaalisen tietämättömyytensä määrittemällä "Kreationismi Usko siihen, että maailma on syntynyt kirjaimellisesti siten kuin Raamatun luomiskertomuksessa kerrotaan." Shintolaisia kreationisteja, hindukreationisteja, muslimikreationisteja jne moinen viittaus Raamattuun voisi suorastaan järkyttää, eikä juutalaisetkaan kreationistit siitä ilahdu, koska he hyväksyvät Raamatusta vain sen osan jota me kutsumme Vanhaksi Testamentiksi. Kts sivuni Vaikeita asioita osa III. Ja jos ateismi määritellään nimenomaan kristinuskon Jumalan kieltämiseksi, kuten useat sanakirjat tekevät, niin myös ateisti voi olla kreationisti jos hän olettaa Luojan olleen muun kuin Jumalan. Varsinkin ns "UFO-kreationistit" uskovat, että maapallon ulkopuoliset oliot loivat elämän maapallolle. Tällainen näkemys on ristiriidassa sekä Raamatun että darwinismin kanssa. Näitä asioita Mayr ei "jostain syystä" mainitse ollenkaan, eikä kirjasta myöskään löydy mainintaa ID- eli Intelligent Design-liikkeestä.

Sivulla 441 Mayr määrittelee "Makroevoluutio Lajitason yläpuolella tapahtuvaa evoluutiota; korkeampien lajiryhmien evoluutiota ja uusien rakenteiden ja muiden evolutiivisten "keksintöjen" syntymistä." ja "Mikroevoluutio Lajitasolla tai sitä alempana tapahtuvaa evoluutiota."

Sivulla 447 on määritelmä "Tieteellinen vallankumous Ajanjakso 1600-1700-luvuilla, jolloin Galilei, Newton ja muut luonnontieteilijät loivat modernin tieteen perustan." Mayr ei tietenkään mainitse kirjassaan ollenkaan sitä faktaa, että useimmat heitä olivat kreationisteja, kts esim
http://www.answersingenesis.org/home/area/bios/default.asp ja
http://www.creationontheweb.com/content/view/2084/

Sivulla 448 on myös mielenkiintoinen väite luomisesta "Uniformitarianismi Joidenkin esidarwinilaisten geologien ja erityisesti Charles Lyellin tukema teoria, jonka mukaan kaikki muutokset Maan historiassa ovat asteittaisia eivätkä saltaatioita tai hyppyjä. Jos muutokset ovat asteittaisia, niitä ei voi ajatella luomistyön tuloksiksi." Mutta hyppäyksittäin tapahtuvat voisi?? Olivatpa muutokset asteittaisia tai hyppäyksellisiä, niin eihän se mitenkään liity alkuperäiseen luomiseen. Ja luomisen jälkeinen vedenpaisumus aiheutti nimenomaan äkillisiä muutoksia, Kreationismi ei siis ole mitenkään ristiriidassa kummankaantyyppisten muutosten kanssa.

Sivuilla 450 - 466 on listattu kirjoja, kaikki tuntuvat olevan evolutionistien kirjoittamia, ja mukana yli sivun verran listaa Mayrin omista julkaisuista (sivuilla 458-460).

Sivuilla 467 - 478 on hakemisto. Jossa mainitaan SJ Gould, mutta ei Dawkinsia.

Kirjan etukannen alareunassa lukee "TIETEEN HUIPUT / WSOY" ja sivulla 4 on selitetty "The "Science Masters" (Tieteen huiput) name and marks are owned and licensed by John Brockman Associates, Inc." Kirjan takakannessa lukee "Evoluutioteorian eli ajatuksen siitä, että eliölajit ovat kehittyneet asteittain yksinkertaisista monimutkaisemmiksi, esitti ensi kerran seikkaperäisesti Charles Darwin vuonna 1859 teoksessaan Lajien Synty. Sitten Darwinin päivien evoluution toiminnasta on opittu paljon uutta, ja evoluutioajattelu on laajentunut biologisista lähtökohdistaan koko maailman ja inhimillisten ilmiöiden selitysmalliksi. Evoluutiotutkimus liittyy esimerkiksi geneettisiin sairauksiin sekä kasvien ja eläinten geneettiseen muunteluun. Ernst Mayrin teos tarjoaa kaikille evoluutiosta kiinnostuneille selkeän kokonaisesityksen, joka ei edellytä esitietoja biologiasta." Takakannessa siis myönnetään se useiden evolutionistien kiistämä asia, että evoluutiossa on kyse kehityksestä alkeellisesta monimutkaiseksi. Joka puolestaan edellyttää mm geneettisen informaation määrän lisääntymistä.



Anna palautetta, please.
Tai mene takaisin Kirjasivulle
tai aloitussivulle (index.html).

©TJT 2007