Vaikeita asioita osa III

Kreationismi ja evolutionismi ovat vastakkaisia maailmankuvia, eivät tieteellisiä teorioita. Mutta kumpikin sisältää useita tieteellisiä hypoteeseja ja teorioita. Joukko-opin avulla näiden kahden eri ismin sisältöä voidaan havainnollistaa esim. näin:

joukko1.gif

Kyseessä on siis havainnollistava esimerkki periaatteesta, oikeasti osajoukko "Muut..." koostuu useasta joukosta, jotka pitäisi piirtää erikseen. Vastapareja voidaan selventää myös taulukon avulla:

KREATIONISMI:EVOLUTIONISMI:
RappeutumisteoriaBiol. evoluutioteoria
LuominenKemiallinen evoluutio
White Hole -kosmologiaBig Bang -kosmologia
Muut kreat. ilmiötMuut evol. ilmiöt

Kreationismin vastakohta ei siis ole biologinen evoluutioteoria, vaan kreationismin vastakohta on evolutionismi. Ja vastaavasti, biologisen evoluutioteorian vastakohta ei ole kreationismi, vaan biologisen evoluutioteorian vastakohta on kreationistinen rappeutumisteoria.


Kreationismin eri suuntauksia voidaan myös havainnollistaa joukko-opin avulla:

joukko2.gif

Tämäkin kuva on periaatteellinen, kuvasta puuttuu mm. juutalainen kreationismi ja hindukreationismi. Oleellista kuvassa on, että raamatullinen kreationismi ja tieteellinen kreationismi leikkaavat toisiaan, samoin muslimikreationismi ja tieteellinen kreationismi, mutta raamatullinen kreationismi ja muslimikreationismi eivät leikkaa toisiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että tieteellinen kreationismi voi selittää raamatullisen kreationismin esittämän Nooan arkin toiminnan. Näillä kahdella joukolla on siis yhteisiä ilmiöitä pohdittavana, raamatullinen kreationismi lähestyy niitä teologisesta näkökulmasta ja tieteellinen kreationismi luonnontieteellisestä näkökulmasta.


Falsifiointi:

Falsifioinnissa ei ole mitään mystistä tai monimutkaista, sillä yksinkertaisesti tarkoitetaan jonkin väitteen osoittamista (todistamista) vääräksi. Kts
http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/falsifiointi.html

Eräät evolutionisit ovat väittäneet, että kreationismi ei ole tieteellistä, koska se ei ole falsifioitavissa. Väite on epälooginen ja suorastaan perätön, M. Peltosen sivulla
http://www.netikka.net/mpeltonen/luomisteoria.htm
on falsifioitu kyseinen evolutionistien väite.

Kts myös http://creationwiki.org/Falsification.

Falsifointi liitetään yleensä teorioihin, hyvä tieteellinen teoria on sellainen, joka periaatteessa on osoitettavissa vääräksi, mutta jota ei ole, yrityksistä huolimatta, kyetty osoittamaan vääräksi. Esimerkiksi gravitaatioteoria olisi väärässä, jos esineet levitoisivat ja lentelisivät itsekseen kattoon (siis ylöspäin). Mutta kuten kaikki tietävät, esineet yleensä tippuvat lattialle (alaspäin). Vastaavasti, jos olisi olemassa levitaatioteoria, jonka mukaan esineet lentelevät kattoon, tämä olisi helppo osoittaa vääräksi yksinkertaisesti tiputtamalla esineitä ja katsomalla mihin suuntaan ne liikkuvat.

Kreationistinen rappeutumisteoria ennustaa, että eliöissä tapahtuu rappeutumista. Kehitysoppi eli evoluutioteoria puolestaan ennustaa, että eliöissä tapahtuu kehitystä. Kumpikin teoria sallii paikalliset poikkeamat, joten asiaa tulee tarkastella trendinä, kts Vaikeita asioita osa 1 ja Vaikeita asioita osa 2 -sivuni. Rappeutumisteoria olisi väärässä, jos mitään rappeutumista ei tapahtuisi, koska jos ei ole yhtään havaintoa rappeutumisesta, niin silloin se ei tietenkään voi ilmetä trendinä. Rappeutumisteoria olisi myös väärässä, jos voitaisiin esim. matemaattisesti todistaa, että rapppeutumista ei ylipäätään voi tapahtua. Rappeutumisteoria olisi myös väärässä, jos voitaisiin osoittaa, että rappeutumat ovat vain poikkeuksia, joista ei saa trendiä.

Yllä on siis jo kolme mahdollisuutta falsifioida rappeutumisteoria, ja yksikin riittää kumoamaan evolutionistien väitteen, että teoria ei olisi falsifioitavissa.

Kehitysoppi siis edellyttää kehitystä, joten evoluutioteoria on falsifioitavissa mm. osoittamalla, että ei ole havaitoja kehityksestä, tai että kehitystä ei ylipäätään voi tapahtua, tai että kehitystä tapahtuu mutta se ei riitä trendiksi (itse Charles Darwinkinkin totesi, että kehitysopin mukaan kehitys on ollut yleisempää kuin taantuminen)

Tarkastellaan nyt, miten rappeutumisteoria ja kehitysoppi selviävät tästä falsifiointitestistä, ensin rappeutumisteoria:
Rappeutuminen havaittu: kyllä.
Rappeutuminen matemaattisesti mahdotonta: ei.
Rappeutumistrendi havaittu: kyllä.
Johtopäätös: rappeutumisteoria on tieteellinen teoria, jota ei ainakaan toistaiseksi ole osoitettu vääräksi, joten sitä täytyy pitää oikeassa olevana teoriana.

Ja sitten kehitysoppi eli evoluutioteoria:
Kehitys havaittu: ei.
Kehitys matemaattisesti mahdotonta: Dembskin mukaan kyllä.
Kehitystrendi havaittu: ei.
Johtopäätös: evoluutioteoria on tieteellinen teoria, joka on jo osoitettu vääräksi, joten sitä täytyy pitää entisenä tieteellisenä teoriana ja se tulee heittää historian romukoppaan muiden falsifioitujen eli vääriksi todistettujen teorioiden joukkoon.Anna palautetta, please.
Tai mene takaisin aloitussivulle (index.html).

©TJT 2005, 2006