Eroosio kumoaa evolutionismin


Sivulla http://www.answersingenesis.org/creation/v22/i2/ages.asp on englanninkielinen artikkeli eroosiosta ja maapallon iästä. Kyseinen artikkeli on julkaistu suomeksi Luominen-lehden (kts www.luominen.fi) numerossa 3 otsikolla "Eroosio ja aika".

Artikkelin pointti on, että koska eroosio kuluttaa mantereita nopeasti, ne eivät mitenkään voi olla niin vanhoja kuin mitä evolutionistit väittävät. Useat geologit ovat laskeneet, että Pohjois-Amerikan olisi pitänyt hävitä jo 10 miljoonassa vuodessa. Evolutionistien mukaan mantereet ovat noin 2500 miljoonan vuoden ikäisiä.

Evolutionistien vakioselitys numero 1 (johon esim Timo Tianenkin on turvautunut, kts Nuori vai vanha kohta 6) on, että mantereiden kohoaminen kompensoi eroosion aiheuttaman kulumisen. Tämä evolutionistien vakioselitys kaatuu tietysti siihen, että eihän kohoaminen muodosta uutta sedimenttiä. Magmasta jähmettyvä kiviaines on peruskalliota. Kuitenkin mantereilta löytyy edelleenkin sedimenttejä, ja jopa sellaisia sedimenttejä jotka ovat evolutionistien tekemien ajoitusten mukaan jopa satojen miljoonien vuosien ikäisiä.

Toinen evolutionistien selittely-yritys on väittää, että nykyiset eroosionopeudet ovat poikkeuksellisen suuria. Väitetään, että ihmisten toiminta (maanviljely yms) on lisännyt eroosiota. Ja osittain näin onkin tapahtunut, evolutionistien kannalta vain ikävää, että mittausten mukaan eroosio on vain noin kaksinkertaistunut, kun taas mantereiden ikäongelman ratkaisu vaatisi eroosionopeuden monisatakertaistumista.

Evolutionistien kolmas keino kiertää eroosio-ongelma on väittää, että ilmasto olisi ollut menneisyydessä paljon kuivempi, jolloin menneisyydessä eroosio olisi ollut oletettua paljon vähäisempää. Useat todisteet kuitenkin osoittavat, että menneisyydessä ilmasto on ollut jopa nykyistä kosteampi.

Täytyy myös huomata, että esim edellämainittu 10 miljoonaa on maksimi-ikä, ja laskettu mantereen kokonaan häviämiselle, eli kun otamme huomioon että mantereet ovat edelleenkin olemassa, ja sisältävät useiden kilometrien korkuisia vuoria ja useiden satojen metrien korkeudella olevia tasankoja, jne, niin mantereiden täytyy olla paljon tuota nuorempia. Mitatut eroosionopeudet siis tukevat vahvasti näkemystä, että mantereet ovat vain noin 10 tuhannen vuoden ikäisiä. Joka taas tukee näkemystä, että koko maapallo on vain noin 10 000 vuoden ikäinen.

Ja jos maapallo on vain n 10 000 vuoden ikäinen, sillä ei tietenkään ole voinut tapahtua mitään miljardien vuosien pituista evoluutiota alkeellisesta alkukopioitujasta nykyisiin (ja sukupuuttoon kuolleisiin) monimutkaisiin lajeihin. Eroosio on siis suora todiste YEC:n puolesta ja epäsuora todiste evoluutioteoriaa (ja yleensäkin evolutionismia) vastaan.Anna palautetta, please.
Tai mene takaisin aloitussivulle (index.html).

©TJT 2007