Kreationismi


Tietosanakirja Facta 2001 (9. osa, ISBN 951-0-10230-X, Porvoo 1984) määrittelee kreationismin näin: "luomisusko, luopisoppi, oppi, joka pyrkii selittämään elämän alkamisen ja eliökunnan kehittymisen korkeamman voiman (Jumalan) vaikutuksesta tapahtuneeksi. Äkillisen luomisteorian kannattajien mielestä eliökunta on kehittynyt äkillisten luomistapahtumien sarjana. Vähittäisen luomisteorian kannattajien näkemykset lähenevät kehitysopin teorioita, mutta heidän mielestään kuitenkin on olemassa korkeampi, kehitystä ohjaava voima. Osa kreationisteista katsoo Raamatun kertovan luomistapahtumasta todenmukaisesti. Vrt kehitysoppi."

Suomalainen Tietosanakirja (4. osa, ISBN 951-35-4648-9, Espoo 1990) puolestaan määrittelee kreationismin näin: "luomisusko, luomisoppi, käsitys, jonka mukaan elämän syntyminen on edellyttänyt luomista, jossa aineeseen on vaikuttanut jokin ajan ja paikan ulkopuolella oleva tekijä, luoja."

The New Encyclopaedia Britannican mukaan "Creationism, also called Creation Science, or Scientific creationism, counterevolutionary fundamentalist theory or doctrine that postulates that matter, the various forms of life, and the world were created by God out of nothing."

Sivistyssanakirja (ISBN 952-90-1706-5) väittää "oppi, jonka mukaan elämän alku ja eliöiden synty (toisten mukaan myös vähittäinen kehitys) on tapahtunut korkeamman voiman (Jumalan) tahdosta ja toimesta, josta Raamatun luomiskertomus todistaa."

Suomen kielen perussanakirja puolestaan väittää "oppi, jonka mukaan maailma elollisine olioineen on syntynyt luomistapahtumassa (Raamatun esittämällä tavalla), luomisoppi, luomisusko."

V. Valpolan Suuri Sivistyssanakirja (ISBN 951-0-21923-1, Juva 2000) määrittelee kreationismin näin: "luomisoppi, luomisusko, oppi, joka pyrkii selittämään elämän alkamisen ja eliökunnan kehittymisen korkeamman voiman aiheuttamaksi ja yliluonnolliseksi."


Kreationismin eli luomisopin mukaan elämä on luotu. Elämä voidaan selittää vain kahdella perusvaihtoehdolla: elämä on joko syntynyt itsestään tai se on luotu. Kreationismi ei suoranaisesti ota kantaa siihen, että kuka sen on luonut ja milloin, mutta suuri osa kreationisteista kannattaa Raamattuun perustuvaa luomiskäsitystä. Tämän käsityksen mukaan Jumala (Jehova) loi maapallon, kasvit, eläimet jne. ensimmäisessä Mooseksen kirjassa eli Genesiksessä kuvatulla tavalla. Kreationismi ei suoraan ota kantaa luomisen ajankohtaan, koska asiasta ei ole varmaa tietoa. Ussherin laskema 4004 eKr ei ole mikään yleisesti hyväksytty lukema kreationistien keskuudessa, vaikka eräät evolutionistit näin väittävätkin. Itseasissa eräät kreationistit ovat valmiita hyväksymään jopa virallisen tieteen 4,5 miljardia vuotta. Niinpä kreationismi voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:

Näistä voidaan tietysti muodostaa lisää alaryhmiä, esim. Jehovan todistajat ovat lähinnä OEOL-kreationisteja, mutta uskovat ihmisen luomisen tapahtuneen YL-kreationismin mukaan. YEC = Young Earth Creationist/Creationism.

Lisäksi kreationismi voidaan jakaa esim. näin:

Raamatullinen kreationismi perustuu Raamattuun ja varsinkin Genesikseen eli Ensimmäiseen Mooseksenkirjaan, jonka alussa luomiskertomus on. Tieteellinen kreationismi perustuu tieteellisiin todisteisiin. Eräs esimerkki eroista: Raamatussa ei mainita fossiileja, joten raamatullinen kreationismi ei käsittele niitä. Tieteellinen kreationismi käsittelee fossiileita, koska fossiilit ovat tieteellinen tosiasia (ja hyvä todiste kreationismista, vaikka evoluutioteorian kannattajat yrittävätkin omia fossiileita oman teoriansa todisteiksi). Toinen esimerkki: Raamatussa mainitaan ensimmäisten ihmisten nimet, joten raamatullinen kreationismi käyttää niitä. Tieteellinen kreationismi ei ota kantaa nimiin, koska tieteelliset todisteet puuttuvat ja nimikysymys on muutenkin tieteen kannalta epäolennainen. Tieteellinen kreationismi ja raamatullinen kreationismi ovat siis kaksi eri asiaa, vaikka useat henkilöt ovatkin kummankin kreationismin kannattajia. Tieteellisen kreationismin kannattaja voi kuitenkin olla myös hindu tai muslimi tai jopa agnostikko, tai peräti ateisti. Tieteellinen kreationismi on tieteellinen teoria, joka pyrkii selittämään samat ilmiöt kuin evoluutioteoria (ja muut virallisen tieteen asiaan liittyvät teoriat).


Kreationismin keskeisimmät kohdat

Kreationisteilla on useita teorioita, jotka erovat tietyiltä yksityiskohdiltaan, mutta kreationismin keskeisimmät kohdat ovat:

 1. Maailmankaikkeus eli universumi on luotu.
 2. Maapallo on luotu.
 3. Elämä maapallolla on luotu.
 4. Ihminen on luotu, ihminen ei siis ole kehittynyt apinamaisesta esi-isästä.
 5. Eliökunnassa ei tapahdu mikroevoluutiota eli mikrokehitystä.
 6. Koska eliökunnassa ei tapahdu mikroevoluutiota, se ei voi kasaantua makroevoluutioksi (makrokehityksesksi).
 7. Eliökunnassa tapahtuu rappeutumista.
 8. Vähäinen rappeutuminen (mikrorappeutuminen) voi kasaantua suuremmaksi rappeutumiseksi ja jopa sukupuutoksi.
 9. Rappeutuminen voi myös johtaa lajiutumiseen (rappeutumislajiutumiseen).
 10. Rappeutumislajiutuminen ei ole makroevoluutiota, koska sen suunta on vastakkainen kehitysopin vaatimalle kehityslajiutumiselle.
 11. Nykyiset lajit ovat rappeutuneet luoduista baramineista. Rappeutuminen on kehityksen eli evoluution vastakohta.

Kts tarkemmin kreationistien näkemyksiä mikro- ja makroevoluutiosta sivultani Makroevoluutio.aloitussivulle (index.html).

©TJT 1999 - 2006