Makroevoluutio

Termit mikroevoluutio ja makroevoluutio aiheuttavat vähintäänkin yhtä paljon sekaannusta kuin termi evoluutio (kts Vaikeita asioita ja Vaikeita asioita osa 2 sekä Evoluutio -sivuni) joten esim. AiG suosittelee niiden käytön välttämistä, kts http://www.answersingenesis.org/tj/v5/i1/kind.asp ja alempana antamani linkki.

Termit ovat kuitenkin yleisessä käytössä, joten tarkastellaan ensin määritelmiä. Kirjassa Evoluutio - Kriittinen analyysi mikroevoluutio määritellään
"Evoluutio olemassa olevien rakennetuntomerkkien sisällä, määrällinen muutos jo olemassa olevissa elimissä, rakenteissa tai rakennesuunnitelmissa".
Makroevoluutio määritellään samassa kirjassa
"Täysin uusien elimien, rakenteiden ja rakennesuunnitelmien synty ja niihin liittyvä kvalitatiivisesti uusi geneettinen materiaali. Tässä merkityksessä käytetään termiä korkeammalle kehittyminen (anageneesi)".
Samalla sivulla (s.53) todetaan myös, että mikroevoluutiosta voidaan käyttää myös termiä infraspesifinen evoluutio ja makroevoluutiosta termiä transspesifinen evoluutio. Evolutionistit eivät yleensä hyväksy tässä esitettyä makroevoluution määritelmää, vaan väittävät että makroevoluutio on vain kumuloitunutta mikroevoluutiota. Eräiden evolutionistien suuresti suosimalla talk.originin FAQ-sivustolla todetaan mm. "In the "modern synthesis" of neo-Darwinism, which developed in the period from 1930 to 1950 with the reconciliation of evolution by natural selection and modern genetics, macroevolution is thought to be the combined effects of microevolutionary processes" ( www.talkorigins.org/faqs/macroevolution.html ). Mutta kun katsotaan Ernst Mayrin kirjan Evoluutio sanastoa, löytyy määritelmä
"Lajitason yläpuolella tapahtuvaa evoluutiota; korkeampien lajiryhmien evoluutiota ja uusien rakenteiden ja muiden evolutiivisten "keksintöjen" syntymistä."

Prof. Mayria on ylistetty aikamme merkittävimmäksi evoluutiobiologiksi (Biologia - Elämän tiede esipuhe) ja prof. J. Diamond toteaa "Voin tiivistää näkemykseni Mayrin Evoluutio -teoksesta sanomalla, että kaikkien edes hieman evoluutiosta kiinnostuneiden pitäisi omistaa ja lukea tämä kirja. Se palkitsee lukijansa runsaskätisesti. Parempaa kirjaa evoluutiosta ei ole. Parempaa kirjaa evoluutiosta ei tule".

Professori Ernst Mayrin lausunnot eivät siis ole kenen tahansa lausuntoja, vaan alan merkittävimmän asiantuntijan näkemyksiä. Ja kun nyt tarkastelemme Kriittisessä analyysissä olevaa makroevoluution määritelmää ja Mayrin Evoluutiossa olevaa määritelmää, havaitsemme että kummassakin puhutaan uusien rakenteiden synnystä. Näinollen eräiden evolutionistien vakioväiteet, että kreationistit käyttävät termejä ihan eri tavalla ja ovat keksineet omat määritelmät, ei pidä paikkaansa. Vaikka Mayrin kirjassa esitetty määritelmä ei ole pilkulleen sama kuin Kriittisessä analyysissä esitetty määritelmä, vastaavat ne huomattavasti paremmin toisiaan kuin Mayrin kirjassa esitetty määritelmä ja eräiden evolutionistien suosima "makro on vain kumuloitunutta mikroa"

Sivuhuomautuksena, Evoluutiossa Mayr itse kommentoi myös eräiden evolutionistien suosimaa any change in the gene pool evoluution määritelmää "Toisekseen suurin osa nykyisistä evoluutiokirjoista on kirjoitettu reduktionistisista lähtökohdista, jossa kaikki evolutiiviset ilmiöt pyritään riisumaan geenin tasolle. Tätä seuraa yritys järkeillä reitti geenista ylospäin itse evolutiiviseen ilmiöön. Tämä lähestymistapa on tuomittu epäonnistumaan. Evoluutiossa on kysymys yksilöistä, populaatioista ja lajeista; se ei ole "muutosta geenifrekvensseissä"."

Lisää evolutionististen tiedemiesten lausuntoja makroevoluutiosta voi lukea esim. sivuilta id-www.ucsb.edu/fscf/library/origins/quotes/macroevolution.html ja http://www.wagoneers.com/City-U/NAS215/evolution.html.
Makroevoluutiota on selvennetty myös mm. sivuilla https://www.angelfire.com/mi/dinosaurs/macro.html ja http://www.exchangedlife.com/Creation/macro-evol.shtml

Eräs parhaimpia kreationistien näkemyksiä selventävä sivu lienee http://www.answersingenesis.org/home/area/magazines/docs/v24n2_train.asp jolla todetaan mm. "We suggest, however, that it would be wiser to avoid the use of the term "microevolution". To most people, it sounds as if you are conceding that there is a "little bit of evolution" going on. I.e. a little bit of the same process that, given enough time, will turn microbes into millipedes, magnolias and microbiologists. Thus, you will be seen as churlish or, as in Dr Coyne's inverted "train" example, as irrational for putting what they see as an arbitrary distinction between the "micro" and "macro".
If the use of such potentially misleading terminology is unavoidable, always take the opportunity to point out that the changes often labelled "microevolution" cannot be the same process as the hypothetical "goo-to-you" belief. They are all information-losing processes, which thus depend on there being a store of information to begin with
.
"
ja
"What we need to be aware of, and focus on in our answers, I tell audiences, is not the amount of change, but the type or direction of change. It is not just that the train has not gone far enough, but that it is headed in the wrong direction. The types of changes observed today, though they can be accommodated within an evolutionary framework, are, we will see, precisely and demonstrably the opposite of the ones which evolutionists really need in order to give some semblance of credibility to their belief system."

Eli kuten olen tälläkin sivustollani korostanut, oleellista on muutoksen suunta. Sekä mikroevoluutiolla että makroevoluutiolla voi teoriassa olla kaksi eri suuntaa: 1. Kehitys (informaatio kasvaa), 2. rappeutuminen (informaatio vähenee). Käytännössä luonnosta on kuitenkin havaittu vain rappeutumista, joten kreationistit kiistävät kehityksen riippumatta siitä, onko kyseessä mikrokehitys vai makrokehitys. Toisaalta kreationistit hyväksyvät perusryhmän (holobaraminin) sisällä tapahtuvan lajiutumisen (makrorappeutumisen), joten toisaalta voidaan sanoa, että kreationisit eivät hyväksy makroa eikä edes mikroa, ja toisaalta voidaan sanoa, että kreationistit hyväksyvät molemmat.

Näinollen vastaus eräiden evolutionistien vakiokysymykseen "Mikä estää mikroevoluutiota kumuloitumasta makroevoluutioksi?" riippuu siitä, mitä määritelmää käytetään. Jos makroevoluutiolla tarkoitetaan rappeutumislajiutumista, niin vastaus on tietysti ei mikään. Mutta jos makroevoluutiolla tarkoitetaan sitä, mitä aikamme merkittävin evoluutiotiedemies (ja ateisti) prof. Mayr sillä tarkoittaa, niin lyhyt vastaus on suunta. Ja pitempi vastaus: luonnossa ei ole havaittu sellaista mikroevoluutiota, joka aiheuttaisi pientäkään kehitystä, ja kun ei ole pientäkään kehitystä, niin eihän olematon kehitys voi kumuloitua isoksi kehitykseksi.Anna palautetta, please.
Tai mene takaisin aloitussivulle (index.html).

©TJT 2004