Älykäs suunnitelma

Sivulla http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/alykas_suunnitelma.html joku nimetön Skepsis ry:n edustaja yrittää analysoida Intelligent Desing -teoriaa.


Huomautus 4.1.2005: Sivu luotu 7.6.2004. Vuoden 2004 loppupuolella paljastui, että tämä Skepsis ry:n sivu onkin suora kopio psykologian opiskelija Risto Selinin kirjasta "Ihmeellinen maailma". Lue paljastuksen yksityiskohdat nimifarssi-sivultani.


Ensimmäisessä kappaleessa hän kirjoittaa "Älykäs suunnitelma on teoria, jonka mukaan luonto ja erityisesti molekyylibiologiset mekanismit ovat niin monimutkaisia, että niiden selittämiseksi täytyy olettaa älykäs suunnittelija. Sattuma tai pienin askelin muuttuva evoluutio ei pysty selittämään mekanismeja, jotka toimivat vain monimutkaisina kokonaisuuksina." Yleisesti ottaen tämä pitää paikkansa, mutta lienee syytä täsmentää että ID-liikkeen mukaan eräät luonnosta löytyvät mekanismit eivät ole voineet kehittyä evoluutioteorian väittämällä tavalla. Sivulla http://www.intelligentdesignnetwork.org/ annetaan tällainen määritelmä "Intelligent Design is a scientific disagreement with the claim of evolutionary theory that natural phenomena are not designed. ID claims that natural laws and chance alone are not adequate to explain all natural phenomena. Evidence that is empirically detectable in nature suggests that design is the best current explanation for a variety of natural systems, particularly irreducibly complex living systems." Sivulla http://www.arn.org/docs/behe/mb_mousetrapdefended.htm itse M.J. Behe selittää "In Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution I coined the term "irreducible complexity" in order to point out an apparent problem for the Darwinian evolution of some biochemical and cellular systems. In brief, an irreducibly complex system is one that needs several well-matched parts, all working together, to perform its function. The reason that such systems are headaches for Darwinism is that it is a gradualistic theory, wherein improvements can only be made step by tiny step, with no thought for their future utility. I argued that a number of biochemical systems, such as the blood clotting cascade, intracellular transport system, and bacterial flagellum are irreducibly complex and therefore recalcitrant to gradual construction, and so they fit poorly within a Darwinian framework. Instead I argued they are best explained as the products of deliberate intelligent design."

Toisessa kappaleessa Skepsiksen edustaja väittää "ID-teoriaa on nimitetty "uudeksi kreationismiksi". Se on edeltäjiään "tieteellisempi": lainaukset Raamatusta ja viittaukset siihen ovat jääneet pois. Fyysikko Taner Edis on todennut, että "teoreettisesti hienostunut, empiirisesti perusteltu ID-hypoteesi voi olla vakavasti otettava tieteellinen ehdotus. Mutta ongelmana on sellaisen ehdotuksen löytäminen"." Kirjoittaja paljastaa taas epäasiallisen asenteensa laittamalla ylimääräiset lainausmerkit sanan tieteellinen ympärille. Taner Edisin kommentti on monessakin mielessä omituinen. Ensinnäkin, mikä on tieteellinen ehdotus? Jos on olemassa ID-hypoteesi, niin se on sitten hypoteesi, ei enempää eikä vähempää. Ja jos tälle hyposeesille saadaan tieteellisiä todisteita (siis mainittuja empiirisiä perusteluja) niin siitä tulee teoria. Toiseksi, mitä hän tarkoittaa ilmaisulla "teoreettisesti hienostunut"? Hypoteesit ovat yksinkertaisimmillaan jonkin havainnon tai ajatuksen perusteella pikaisesti kehitettyjä väittämiä, siinä saattaa hienostelu olla kaukana. Ehkä tässä on käännetty sana "elegantti", joka tosin sekin liitetään yleensä teorioihin ja niiden sisältämiin selityksiin. Kolmanneksi, ID-hypoteesit on löydetty jo vuosia sitten, ja niille on saatu jo niin valtavasti tieteellistä näyttöä, että mielestäni voidaan perustellusti puhua ID-teoriasta. Jos Taner Edis ei ota tätä vakavasti otettavaa teoriaa vakavasti, se on hänen ongelmansa.

Kolmannessa kappaleessa kirjoittaja väittää "Muiden kreationistien tapaan IDT:n kannattajat eivät juurikaan keskity omien näkemystensä perustelemiseen, vaan lähinnä kritisoimaan evoluutioteoriaa: biologiset mekanismit eivät toimi osittaisina, kukaan ei nähnyt lajien kehittymistä jne. Se ei olekaan saanut kannatusta yliopistoissa ja tiedeyhteisön keskuudessa, vaan se nähdään huonosti peiteltynä uskonnollisuutena." Ensinnäkin, kuten tämän sivun alussa olevasta Behen tekstistäkin näkyy, IDT:n kannattajat nimenomaan perustelevat näkemyksiään. Behe on kirjoittanut kokonaisen kirjan, jossa hän esittelee mainittuja redusoitumattomia monimutkaisia rakenteita (IC, irreducibly complex stucture, irreducibly complex system). Ja kun evolutionistit ovat esittäneet vasta-argumentteja, Behe ja kumppanit ovat kirjoittaneet valtavan määrän pitkiä vastineita. W. A. Dembski on kirjoittanut useita kirjoja, jossa hän on käsitellyt informaatiota (TMI, täsmennetty monimutkainen informaatio) IDT:n todisteena, ja myös vastannut evolutionistien esittämiin argumentteihin. Jne, joten väite "...juurikaan keskity omien näkemystensä perustelemiseen..." ei pidä paikkaansa. Toiseksi, kun perusvaihtoehdot ovat kreationismi ja evolutionismi, toisen vastainen todiste on todiste toisen puolesta, joten evoluutioteorian kritiikki on täysin oikeutettu menettely. Varsinkin kun tässä ID:ssä suureksi osaksi on kysymys mainituista biologista mekanismeista, mekanismi joko toimii tai ei toimi. Kaksi toisensa poissulkevaa vaihtoehtoa. Kolmanneksi, useimmat (ellei peräti kaikki) ID-kreationistit hyväksyvät lajien kehittymisen, jos sillä tarkoitetaan rappeutumislajiutumista, ja ID-kreationistien keskuudessa on myös vanhan maapallon (OEC) kannattajia. Neljänneksi, nimenomaan ID on nopeimmin kannatusta saanut kreationismin muoto, varsinkin tiedeyhteisön piirissä. 2004.05.DesLife_Pref_Epi.pdf:ssä todetaan The impact of intelligent design is being felt both in the scientific community and in the culture at large. Front page stories in major newspapers like the New York Times are giving intelligent design respectful treatment (in their science section no less). Television dramas, movies, and popular novels are exploring the theme of intelligent design. And of course, intelligent design is being fiercely debated throughout the academic world. Täytyy myös ottaa huomioon, että ID-liike on vasta noin 10 vuotta vanha, joten olisi täysin kohtuutonta odottaa sen saavuttaneet nykyistä suuremman suosion. Eräät osat Darwinin teoriasta, joka Mayrin mukaan koostuu viidestä eri teoriasta, hyväksyttiin vasta n. 80 vuotta esittämisen jälkeen evolutionistienkin keskuudessa. Tieteessä muutokset tapahtuvat hitaasti, ainakin näin merkittävissä ja monitahoisissa asioissa. Viidenneksi, jos ID näyttää huonosti peitellyltä uskonnolta evolutionistien silmissä, niin evolutionistien olisi syytä muistaa, että kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Neljännessä kappaleessa kirjoittaja kyselee "Kysymykseksi nousee missä ovat todisteet suunnitelmasta? Entä kuka tai mikä tuo suunnittelija on? Miten hän sen kaiken teki? Ja kuinka älykäs tuo suunnittelija oikeastaan on?" Sivulla http://discovery.org/csc/TopQuestions/evidenceForDesign.html on listattu muutamia "paikkoja", joissa niitä ID:n todisteita on nähtävissä. Suunnittelijan identiteetin ja älykkyyden, ja sen, miten hän kaiken teki, selvittäminen on toki tärkeä asia, mutta ensin täytyy tietysti todistaa että mainittu suunnittelija ylipäätään on olemassa. Näihin kysymyksiin saadaan hyvin todennäköisesti vastaukset sitten kun veronmaksajien rahoja ruvetaan käyttämään oikeaan tieteelliseen tutkimukseen evolutionistisen pseudotutkimuksen asemesta, ja riittävä määrä tiedemiehiä luopuu ateistis-materialistis-naturalistisesta maailmankuvasta, joka nyt estää heitä tekemästä oikeaa tutkimusta.

Viidennessä kappaleessa ja sitä seuraavissa 2 kappaleessa (laskin ns. keskustelun kappaleeksi 6 ja sen perässä olevan kookospähkinä-lauseen kappaleeksi 7) Skepsiksen edustaja siteeraa evolutionsti R. Dawkinsia, joka kertoo jostain kreationistista (todennäköisesti YEC) jonka mielestä "banaani on kuin tehty syömistä varten". Ilmaisut "on kuin tehty" ja "on tehty" ovat kaksi eri ilmaisua. Ja IDT:n kanssa tällä ei nyt ole mitään tekemistä. Miksi Skepsis ry:n nimetön edustaja kirjoittelee tällaisia toisen käden "tietoja", sen sijaan että kommentoisia niitä väitteitä, joita oikeat ID-tiedemiehet ovat oikeasti esittäneet?

Kahdeksannessa kappaleessa hän väittää ja kysyy "Biologit pitävät perusteltuna, että mutaatiot ja luonnonvalinta pystyvät selittämään monimutkaisuutta monella tasolla, jopa epätäydellistä monimutkaisuutta. Miksi älykäs suunnittelija rakentaisi esimerkiksi merianturan, litteän kalan, joka muistuttaa Picasson maalausta, koska sen silmät ovat epäsymmetrisesti samalla puolella päätä?" Ei, kaikki biologit eivät todellakaan pidä, vaan ainoastaan ne jotka fanaattisesti kannattavat evolutionismia. Biologienkin joukossa on merkittävä määrä kreationisteja. Toiseksi, mitä ihmettä kirjoittaja tarkoittaa "...jopa epätäydellistä..."? Behen argumenteissa ei ole kyse täydellisestä ja epätäydellisestä monimutkaisuudesta, vaan redusoituvasta ja redusoitumattomasta monimutkaisuudesta. Kolmanneksi, mainittua kalaa ei välttämättä ole alunperin rakennettu tuohon muotoon, vaan se on sopeutunut vallitseviin olosuhteisiin kreationismin ennustamalla ja edellyttämällä rappeutumissopeutumisella.

9. kappaleessa skeptikko esittääkin sopeutumishypoteesin "Evoluutiohistoria puolestaan kertoo, että groteski ulkonäkö johtuu siitä, että merianturat polveutuvat kapeista ja korkeista kaloista, jotka sopeutuivat elämään merenpohjassa. Pohjaelämään sopeutumisen myötä ne joutuivat olemaan kyljellään." Paljon mahdollista, mutta ensinnäkin, sana "groteski" on täysin arvoväritteinen ilmaisu, joille ei ole sijaa tieteessä. Toiseksi, se onko mainittu sopeutuminen tapahtunut miljoonien vai tuhansien vuosien kuluessa, on evoluutioteorian kannalta merkittävä asia. (Mutta nyt ollaan jo taas YEC:n tontilla). Kolmanneksi, mainittu kala ei mitenkään todista "alkusolusta nykyisiin lajeihin" -kehitystä, joka on se evolutionismin ja kreationismin oleellinen kiistakysymys.

10. kappaleessa kirjoittaja esittää oman mielipiteensä siitä, miten älykkään suunnittelijan olisi tullut mainittu kala suunnitella. Mielipiteillä, jossitteluilla ja arvoväritteisillä ilmaisuilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Ja voidaan tietysti kysyä, että mistäs sitä tietää, millainen kauneuskäsite mainitulla suunnittelijalla on? Entäs jos mainittu kala ei hänen mielestään olekaan groteski vaan erittäin kaunis?

11. kappaleessa Skepsiksen edustaja esittää perinteisen silmäargumentin "Entä eikö olisi syytä olettaa, että älykäs suunnittelija asettaisi silmän valoon reagoivat solut lähimmäksi valoa, eli silmän pohjan ulko-osaan? Näin onkin monilla lajeilla, muttei selkärankaisilla. Esimerkiksi ihmisellä valoon reagoivat solut ovat läpinäkyvien solujen alla, kauempana valosta. Valon edessä sijaitsevat läpinäkyvät solut välittävät informaation reseptorisoluista aivoihin. Solut ovat siis tavallaan "ylösalaisin"." joten vastaan perinteisillä linkeillä http://www.trueorigin.org/retina.asp
http://www.answersingenesis.org/docs/1146.asp
http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i2/eye.asp
joissa on osoitettu, että ei todellakaan ole syytä olettaa, ja selitetty miksi meressä elävillä eliöillä retina voi olla toisinpäin, jne. Eikö Skepsiksen edustaja ole ollenkaan tutustunut näihin sivuihin tai muihin kreationistisiin sivuihin, joilla tämä silmäasia on selitetty? Jos ei ole, niin miksei? Eikö asia oikeasti kiinnostakaan? Mitä skeptismiä se sellainen on, että ei oteta asioista selvää? Jos on, niin miksi hän sitten kyselee asioita joihin jo tietää vastaukset? Miksei hän kommentoi niitä vastauksia? Mitä skeptismiä se sellainen on, että sivuutetaan vastaukset ja jatketaan jo vastattujen kysymysten esittämistä?

12. kappaleessa kirjoittaja sitten vetelee johtopäätöksiä "Jos merianturan epäsymmetrisyys ja silmän reseptorisolujen outo sijainti ovat osa älykästä suunnitelmaa, niin sen tekijä taitaa olla ei-ihan-niin-älykäs suunnittelija. Todennäköisemmin ne ovatkin sokean kellosepän eli myös epätäydellisyyttä tuottavan luonnonvalinnan tulosta, aivan kuten Richard Dawkins on kirjoissaan esittänyt." mutta kuten nähtiin, kirjoittajan lähtötiedot ovat virheelliset, joten hänen johtopäätöksensäkin on virheellinen.

13.kappaleessa kirjoittaja palaa kyselylinjalle "Entä miten viisaana voi pitää suunnittelijaa (kuka hän tai se sitten onkaan), joka rakentaa elävien toukkien sisään munivia loispistiäisiä? Urosdelfiinejä, jotka joukolla kidnappaavat ja raiskaavat naaraita? Leijonia, jotka syövät seepraa elävänä?" Ensinnäkin, älykäs ja viisas ovat kaksi eri asiaa. Toiseksi, kirjoittaja käyttää taas arvoväritteisiä sanoja ja soveltaa omia mielipiteitään ja tunteitaan (seepraa popsiva leijona ja sana "raiskaus" varmasti herättävät voimakkaita tunteita useimmissa ihmisissä), sen sijaan että yrittäisi kumota älykkään suunnittelijan olemassaolon tieteellisillä argumenteilla. Kolmanneksi, loiset ovat erittäin todennäköisesti syntyneet rappeutumislajiutmisen ja yleensäkin rappetumisen tuloksena. Näinollen suunnittelijan solvaaminen on yhtä älytöntä kuin autoinsinöörin solvaaminen sen vuoksi, että yli 20 vuotta vanhan auton pohja on ruosteessa (varsinkin jos sillä autolla on ajettu talvisin Suomen hyvin suolatuilla teillä).

14. kappaleessa kirjoittaa taas väittää "IDT:n kannattajien mielestä luonnon epätäydellisyydet johtuvat siitä, että älykäskin suunnittelija voi joutua tinkimään optimaalisuudesta saadakseen kokonaisuuden toimimaan." mutta ei esitä mitään viitettä tähän minulle ennestään tuntemattomaan väitteeseen. Joten voin vain ihmetellä Skepsis ry:n edustajan kummallista fiksaatiota käsitteeseen "täydellisyys". Esim. Nokia ei ainakaan tietoisesti palkkaa tyhmiä suunnittelijoita, joten voimme lähteä siitä, että Nokian kännykät ovat älykkäiden suunnittelijoiden suunnittelemia. Mutta ovatko Nokian kännykät täydellisiä? Tuskin edes mainosmiesten mielestä, objektiivisesta tarkastelusta puhumattakaan. Skeptikko jaktaa "Mutta tämä kiistää ainakin älykkään suunnittelijan kaikkivaltiuden, sillä omnipotenttinahan hän voisi tehdä millaisia ratkaisuja tahansa." ID-kreationismi ei ota mitään kantaa suunnittelijan identiteettiin, joten skeptikko sotkee nyt mukaan kristinuskon Jumalaan liitetyn ominaisuuden. Raamatullinen kreationismi ja ID-kreationismi ovat kaksi eri asiaa.

15. kappaleessa hän jatkaa sotkemista "Toinen vastaus epätäydellisyyteen on se, että ylivoimaisen älykkäällä suunnittelijalla voi olla syitä, joita me emme voi käsittää. Tämä muistuttaa hyvin paljon kristillistä selitystä pahan olemassaololle: tutkimattomia ovat Jumalan tiet." Syitä, joita emme voi käsittää nyt vai koskaan? Ja kristityillä on toki paljon parempikin selitys kuin skeptikon tuossa mainitsema, mutta koska tässä on tarkoitus käsitellä ID-kreationismia eikä kristinuskon teologiaa, jätän kotitehtäväksi.

16. kappaleessa hän väittää "Vaikka IDT pyrkii esittäytymään tieteellisenä, kuten "tieteellinen" kreationismi, siinä on piirteitä, jotka osoittavat sen pseudotieteellisen luonteen. Esimerkiksi IDT:n kannattajat ovat todenneet, etteivät he tiedä eivätkä he edes halua tietää kuka älykäs suunnittelija on, vaikka se on ehkä kaikista mielenkiintoisin kysymys. Utelias, tutkiva asenne erottaa tiedemiehet pseudotieteilijöistä." Väite "eivät edes halua tietää" kuulostaa niin uskomattomalta, että uskallan väittää, että kukaan ID-tiedemies ei ole tuollaista lausunut. Noin vahvoihin väitteisiin on tapana esittää viite, mutta Skepsis ry:n edustaja ei näytä sellaista esittävän. Miksei? Lähteekö Skepsis ry siitä, että sen lausunnot tulee uskoa sokeasti ilman mitään skeptisyyttä?

17. kappaleessa skeptikko väittää "ID-teorialla on myös enemmän tai vähemmän suoria yhteyksiä kristinuskoon." ja siteeraa skeptikkotoveriaan Michael Shermeria, joka kertoo "protestanttisessa opinahjossa" järjestetystä tilaisuudesta, jossa ennen hänen esittelyään kerrottiin seuraavan päivän rukoushetken aika. Shermer ihmettelee "Te väitätte olevanne tiedemiehiä, että älykäs suunnitelma on tiedettä, ja että tällä ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa. Silti käytännöllisesti katsoen jokainen ID:n kannattajista paljastuu uudesti syntyneeksi kristityksi. Voiko tämä todella olla sattumaa" ID:n kannattajien joukossa on runsaasti sellaisia kristittyjä, jotka eivät ole ns. uudestisyntyneitä. Ja sellaisiakin, jotka eivät ole kristittyjä ollenkaan. Joten "käytännöllisesti katsoen jokainen" on liioittelua. Toisaalta, huomattava osa evoluutiota tutkivista tiedemieshistä paljastuu ateisteiksi (Darwinista Mayriin), ja osa on myös vasemmistolaisia (esim. Gould oli marxilainen kommunisti). Ei taida sekään olla sattumaa. Mutta riippumatta tieteellisen väitteen esittäjän uskonnosta, poliittisesta kannasta, ihonväristä, sukupuolesta jne, väite tulee tieteessä tutkia sen väitteen sisällön mukaan. Siis vain ja ainoastaan sen mukaan.

18. eli toiseksi viimeisessä kappaleessa kirjoittaja väittää "IDT:n kannattajilla on myös suuri huoli evoluutioteorian ja tieteen eettisistä vaikutuksista, aivan kuten muillakin kreationisteilla. He yrittävät esittää tieteen materialistisena filosofiana ja politiikkana itseäänkorjaavan tutkimuksen sijaan. IDT:n kannattajan Nancy Pearceyn mukaan moraali tulisi perustaa vankalle pohjalle, luomattomaan luojaan. Ilmeisesti tällä vankalla pohjalla olisi paljon tekemistä fundamentalistis-kristillisten arvojen kanssa." Historia on osoittanut, että ateistisen tieteen ja varsinkin evoluutioteorian eettisistä vaikutuksista onkin suytä olla huolissaan. Missä on skeptikon terve skeptisyys tiedettä kohtaan? Ei, emme yritä esittää tiedettä materialistisena filosofiana, ainoastaan materialisista evolutionsista pseudotiedettä, joka ei todellakaan korjaa itseään. Haeckelin yli sata vuotta vanhat sikiöpiirrosväärennökset ja muut "evoluution ikonit" pyörivät edelleenkin oppikirjoissa jopa yliopistotasolla, ja kun kreationisti paljastaa nämä julkisesti, evoluutiota kannattavat tiedemiehet närkästyvät sen sijaan että olisivat kiitollisa virheiden korjaamisesta. Ja onko kristillisissä arvoissa Skepsis ry:n mielestä jotain vikaa? Vertailun vuoksi, länsimaiset lait perustuvat melko pitkälle Raamatussa esitetyihin ajatuksiin, esim. 10 käskyä löytyvät muodossa tai toisessa myös lakikirjoissa (murha ja tappo kriminalisoitu, väärän todistuksen lausuminen lähimmäisestä tilanteesta riippuen kunnianloukkaus tai väärä vala, uskottomuus aviopuolisolle avioeron peruste ja prostituutio edelleenkin kielletty useissa maisssa, jne).

Viimeisessä kappaleessa kirjoittaja selittelee "Yhdysvalloissa, jossa uskontoa ei opeteta kouluissa, kreationististen oppien tarjoaminen tieteellisenä on ymmärrettävää. IDT:n kannattajien mielestä sitä tulisi opettaa evoluutioteorian rinnalla (tai jopa kehitysopin sijasta), koska kyse on tieteellisestä teoriasta. William Dembski, johtava ID-teoreetikko, poikkeaa jonkin verran tästä peittelevästä linjasta, sillä hän uskoo, että luonnon epätäydellisyydet ovat seurausta Aatamin ja Eevan syntiinlankeemuksesta. Suunnittelijasta näyttääkin olevan vain lyhyt matka Luojaan." Siis ei saa opettaa julkisissa kouluissa, yksityisissä kylläkin. Loppuosaan löytyykin suora vastaus em. tiedostosta (linkit sivun lopussa) "Critics of intelligent design frequently portray anyone who is willing to consider alternatives to Darwinian evolutionary theory as religiously motivated opponents of science. Using a stereotype epitomized in the Hollywood film Inherit the Wind, a fictional portrayal of the 1925 Scopes "Monkey Trial," many in the academy and media treat any challenge to Darwinism as a challenge to truth and rationality. Yet it is the failure to examine evolutionary theory critically that poses the real challenge to truth and rationality."

Skepsiksen sivun lopussa on linkit kreationismia ja tieteellistä kreationismia käsitteleville sivuille, tällä kertaa skeptikko on siis jättänyt litteän maan rauhaan. Linkkien alla lyhyt kirjallisuusluettelo linkkimuodossa, kaikki näyttävät olevan evolutionistien kirjoittamia. Ilmeisesti Skepsis ry:n edustaja on tutustunut ID-liikkeeseen vain ja ainoastaan lukemalla mitä muut skeptikot siitä kirjoittavat. Vai miksi esim. W.A. Dembskin kirjaa Älykkään suunnitelman idea ei mainita ollenkaan? Tai alussa mainitsemaani Behen kirjaa? Sivulta puuttuu myös päiväys, paluulinkki ja ©-informaatio.

Yhteenveto: Skepsis ry:n edustaja takertuu epäolleelliseen täydellisyys vs epätäydellisyys -asiaan, mutta ei käsittele ollenkaan IDT:n keskeisiä argumentteja, kuten IC ja TMI. Hän yrittää leimata ID-liikkeen kristillisen fundamentalismin edustajaksi, ja ilmeisesti kuvittelee tämän jotenkin kumoavan IDT:n tieteelliset argumentit. Hän käyttää tunteisiin vetoavaa sehän on ihan kamalaa, kun eläimet raiskaavat ja syövät toisiaan tyylisiä argumentteja, mutta tieteelliset argumentit loistavat poissaolollaan. ID-liikkeestä ja ID-teoriasta oikeasti kiinnoistuneiden kannattaa tutustua mainitsemieni Behen, Dembskin jne kirjojen lisäksi esim. näihin tiedostoihin
http://www.designinference.com/documents/2004.04.Five_Questions_Ev.pdf
http://www.designinference.com/documents/2004.05.DesLife_Pref_Epi.pdf
http://www.discovery.org/articleFiles/PDFs/survivalOfTheFakest.pdf
http://iscid.org/papers/Bracht_GoodenoughResponse_021203.pdf
ja näihin sivuihin
http://www.designinference.com
http://www.sciohio.org/scientist.htm
http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/design.asp
http://www.arn.org/id_faq.htm
http://www.arn.org/arnproducts/books/b084.htm
http://www.ideacenter.org/idintro.htm
http://www.intelligentdesignnetwork.org/links.htm
http://www.iscid.org/about.phpAnna palautetta, please.
Tai mene takaisin Kumma Skepsis -sivulle
tai aloitussivulle (index.html).

©TJT 2004, 2005