Kreationismi

Sivulla http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/kreationismi.html joku nimetön Skepsis ry:n edustaja kirjoittaa näkemyksiään kreationismista.


Huomautus 4.1.2005: Sivu luotu 5.6.2004. Vuoden 2004 loppupuolella paljastui, että tämä Skepsis ry:n sivu onkin suora kopio psykologian opiskelija Risto Selinin kirjasta "Ihmeellinen maailma". Lue paljastuksen yksityiskohdat nimifarssi-sivultani.


Ensimmäisessä kappaleessa hän väittää "Kuitenkin tieteen historiaa tarkasteltaessa kristinusko ja tiede ovat olleet hyvin läheisessä vuorovaikutuksessa: Jumalan olemassaolon katsottiin heijastuvan Raamatun lisäksi myös hänen luomassaan luonnossa." Väite pitää paikkansa vain osittain, koska on kovin länsimaiskeskeinen ja näinollen virheellisesti rajaa kreationismin tarkoittamaan Raamatullista kreationismia, vaikka kreationismi oikeasti on paljon laajempi käsite. Tiedettä on tehty paljon muuallakin kuin länsimaissa, esim. arabit antoivat aikoinaan merkittävän panoksen tieteen kehitykseen ja olivat eräässä vaiheessa jopa edellä länsimaita. Arabien harjoittama tiede ei todellakaan ollut läheisessä vuorovaikutuksessa kristinuskon vaan islamin kanssa. Intian hinduilla oli myös omat uskontonsa, jne, joten tieteen ja kristinuskon välinen linkki löytyy vain Euroopan historiaa tarkasteltaessa. Elämme kuitenkin maapallolla, jossa on Euroopan lisäksi monta muutakin maanosaa.

Toisessa kappaleessa väitetään Raamatusta "Muita teoksia varten kehitetty kielellinen ja historiallinen analyysi kuitenkin paljasti siinä lukuisia sisäisiä ristiriitaisuuksia sekä historiallisia yhteyksiä muiden kansojen myytteihin." Skepsiksen edustaja ei anna mitään viitettä, mutta ilmeisesti mainituissa analyyseissä on ollut jotain pahasti vialla, koska oikeasti Raamatussa ei ole sisäisiä ristiriitaisuuksia. Jasu Markkanen http://users.utu.fi/jasmar/core/ristiriitoja.htm on osoittanut, että ateistien väittämät ristiriidat eivät oikeasti ole mitään ristiriitoja.

Kolmannessa kappaleessa myönnetään Charles Darwinin vaikuttaneen oleellisesti uskonnon ja tieteen eroon, ja myönnetään sekin että Charles ei ollut ensimmäinen evoteorian esittäjä. Sen sijaan kirjoittaja ei mainitse ollenkaan Arthur Russel Wallacea, eikä sitä että hän ja Darwin esittelivät teoriansa yhdessä jo vuonna 1858 tiedeyhteisölle, jolta teoria sai tylyn vastaanoton. Jonka jälkeen Darwin sitten julkaisi mainitun, suurelle yleisölle (siis myös maallikoille) tarkoitetun kirjansa. Myöskään mainittu Titus Lucretius Carus (n. 98 - 55 eKr) ei ollut kovin merkittävä tapaus, koska jo Empedokles Agrigenttiläinen (429 - 430 eKr) väitti eläinten kehittyneen paljon kasveja myöhemmin, ja jo Anaximander Miletolainen (610 - 547 eKr) väitti meressä eläneiden kalankaltaisten olioiden nousseen maalle, menettäneen suomunsa ja kehittyneen eläimiksi ja jopa ihmisiksi. Siis täsmälleen sama väite, jota evotiede julistaa edelleenkin nyt vuonna 2004 jKr.

Neljännessa kappaleessa väitetään "Yhteentörmäys Darwinin kehitysopin ja vallassa olleen luomisopin eli kreationismin välillä oli väistämätön." Näin todellakin tapahtui Länsi-Euroopassa, mutta esim. islamilaisten maiden muslimikreationistit eivät tietääkseni kovin suuria kiistoja käyneet tässä vaiheessa.

Viidennessä kappaleessa Skepsiksen edustaja myöntää "Tästä syystä Darwinia voidaankin pitää yhtenä merkittävimmistä moderniin teologiaan vaikuttaneista henkilöistä." Tämä on merkittävä myöntö, koska eräät evolutionistit eivät näe mitään syy-seuraus suhdetta teologian ja sitä kautta tulevian arvojen ja ateistisen evoluutioteorian välillä.

Kuudes ja seitsemäs kappale sisältänee oikean kuvauksen historian kulusta tältä osin.

Seitsemännessä kappaleessa väitetään, että 1920-luvulla USAssa kreationistien taiselussa olisi ollut kyse vain moraalista, ja ilman akateemista tukea. Kyllä siinä tietääkseni oli kyse myös tieteestä, ja tiedemiestenkin joukossa oli silloinkin kreationisteja.

Kahdeksas ja ykseksäs kappale käsittelevät Scopesin oikeudenkäyntiä ja Skepsiksen nimetön edustaja toteaa "aikansa mediatapahtuma loi kreationisteista kuvan takapajuisina ja tietämättöminä fundamentalisteina." Jos näin on tapahtunut, niin se todistaa vain tiedotusvälineiden harrastaneen jo silloin täysin puolueellista uutisointia. AiG:n sivulla http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/scopes.asp on muutamia linkkejä mainittuun oikeudenkäyntiin liittyen, ja samalla paljastetaan Inherit the Wind elokuvan esittävän täysin virheellisen kuvauksen tapahtumien todellisesta kulusta.

Kymmenennessä ja yhdennessätoista kappaleessa kirjoittaja pääsee 1960-luvulle, mutta kuittaa tieteellisen kreationismin syntymisen yhdellä lauseella, ja seuraavassa kappaleessa kirjoittaja onkin jo 1990-luvulla. Kirjoittaja siis sivuuttaa 1960, 1970 ja 1980 lukujen merkittävät tapahtumat kokonaan.

Kahdennessatoista kappaleessa kirjoittaja viittaa 1990-luvun lopun tapahtumiin, joten hän sivuuttaa myös 1990-luvun alun. Lisäksi hän väittää "He yrittivät kieltää evoluutioteorian opettamisen kouluissa tai saamaan Raamattuun perustuvan luomisopin sen rinnalle. Kansasissa kreationistit pyrkimyksissään onnistuivatkin,..". Meidän kreationistien kannalta valitettavasti asia on kuitenkin niin, että emme onnistuneet, Kansasissa ei kielletty evoluutioteorian opettamista eikä lisätty luomisoppia. Faktat tapauksesta löytyvät mm sivuilta http://www.trueorigin.org/kansas.asp ja http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/education.asp

Kolmannessatoista kappaleessa Skepsiksen edustaja vihdoinkin noteeraa sen faktan, että on olemassa muitakin uskontoja kuin kristinusko ja muitakin maita kuin länsimaat "Kreationismi ei ole ainoastaan osa juutalais-kristillistä kulttuuriperintöä, vaan myyttiset luomistarut ovat yleismaailmallinen ilmiö." Sen sijaan hän ei ota mitään kantaa siihen, miksi ne ovat.

Neljännessätoista kappaleessa Skepsiksen edustaja syyllistyy omituiseen kirjoitusvirheeseen "Deistiset evolutionistit käsittävät Jumalan luoneen maailman, mutta sitten jättäneen sen oman onnensa nojaan tai ohjailevan sitä vain joiltain osin. Deistisiä evolutionisteja ei..." Pitäisihän ateistien tietää, että sana ateismi on saatu sanasta teismi lisäämällä sen eteen vastakohtaa tarkoittava a. Pitää siis puhua teistisestä evoluutiosta ja teistisen evoluution kannattajista.

Viidennessätoista kappaleessa väitetään, että "..ja fossiilit ovat seurausta Nooan aikaisesta tulvasta" Tarkkaan ottaen raaamatullisen kreationismin edustajat kuitenkin väittävät, että vain osa, tosin suurin osa, fossiileista syntyi vedenpaisumuksen aikana. Osa fossiileista syntyi jo ennen sitä, ja osa sen jälkeen. Lisäksi väitetään "Nuoren Maan kreationistit ovat yleensä valmiita myöntämään lajien sisäisen mikroevoluution, mutta kieltävät ehdottomasti uusia lajeja tuottavan makroevoluution." Tämä riippuu vähän makroevoluution ja uuden lajin määritelmistä, mutta raamatullisetkaan kreationistit eivät kiistä rappeutumislajiutumista, ja toisaalta kreationistit kiistävät mikroevoluutionkaan voivan aiheuttaa evoteorian edellyttämää kehitystä. Näinollen se, mitä kreationistit kiistävät ja mitä hyväksyvät, on hieman eri asia kuin se mitä mikroevoluutio ja makroevoluutio tarkoittavat. Tämän vuoksi eräät kreationistit puhuvatkin horisontaalisesta ja vertikaalisesta evoluutiosta.

Kuudennessatoista kappaleessa Skepsiksen edustaja taas jälleen kerran rinnastaa kreationistit ja kristityt, ja tuntuu unohtavan kokonaan sen faktan, että Old Earth kreationisteja löytyy monen muunkin uskonnon edustajien joukosta.

Seitsemännessätoista kappaleessa kirjoittaja esittää kreationismin kannalta positiviisia tilastoja, ei muuta huomautettavaa kuin että lisää tilastoja löytyy mm. sivulta http://www.trueorigin.org/edupolls.asp

Kahdeksannessatoista kappaleessa kirjoittaja väittää "Evoluutioteoria on pitkän historiansa aikana tuottanut runsaasti hedelmällistä tutkimusta sekä jäsentänyt kaikkien biologisten tieteiden kenttää." Tästä me kreationistit olemme tietysti jyrkästi eri mieltä. En nyt esitä mitään tarkempia perusteluja, koska kirjoittajakaan ei esitä vaan kyselee "Kuinka kreationistit sitten kykenevät hylkäämään kaikkien biologisten tieteiden tuottaman tiedon lisäksi myös merkittäviä osia esimerkiksi fysiikasta, kemiasta, tähtitieteestä, geologiasta, antropologiasta ja arkeologiasta?." Emme tietenkään hylkää merkittäviä osia, vaan vain ja ainoastaan ne virheelliset osat. Toisaalta hieman kummallista, että kirjoittaja pitää mainittuja tieteenaloja noin oleellisina tässä yhteydessä, vaikka useat evolutionistit (varsinkin sfnetissä) yrittävät rajata jopa kemiallisen evoluution pois väittämällä, että ei liity asiaan koska evoluutioteoria ei ota siihen mitään kantaa. No, kirjoittaja on laittanut tuohon väliin TD:n kuuluisan lauseen Mikään ei tule ymmärrettäväksi biologiassa ilman evoluutioteoriaa. joka ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Biologiaa harjoitettiin menestyksekkäästi jo ennen kuin Darwin ja Wallace esittelivät teoriansa, ja voidaan harjoittaa nykyäänkin sotkematta mukaan evoluutioajatuksia.

Yhdeksännessätoista eli toiseksi viimeisessä kappaleessa Skepsiksen edustaja väittää "Kreationisteilla on kaksi tapaa käsitellä evoluutioteoriaa tukevaa aineistoa, rejektionismi ja jo edellä mainittu "tieteellinen" kreationismi. Rejektionismi tarkoittaa yksinkertaisesti todistusaineiston hylkäämistä perehtymättä siihen: "Jumala sanoi niin, minä uskon sen ja se siitä!"". Itse en tällaisia rejektionisteja tunne, kaikki tuntemani ja tietämäni kreationistit ovat perehtyneet ainakin jossain määrin tieteellisiin todisteisiin. Osa jopa hyvinkin perusteellisesti, osa vähemmän. Kaikilla kun ei ole samaa koulupohjaa tai aikaa tai muita resursseja syvällisempään asiaan perehtymiseen. Toisaalta, myös evolutionistien joukossa on jonkinlaisia rejektionisteja, jotka eivät näytä perehtyneen kreationismin todisteisiin ollenkaan, ja oman puolensakin todisteet he näyttävät tuntevat todella heikosti. Heille näyttää esim. sfnetissä riittävän, että "muut ovat jo kommentoineet" tai "asia on mainittu peer review -tasoisessa tiedelehdessä" tai "talk.originin FAQissa sanotaan niin" tjsp. Skeptikko jatkaa väitteellä "Ns. "tieteellisen" kreationismin mukaan evoluutioteoria on virheellinen, ja itseasiassa tieteellinen todistusaineisto tukee luomisoppia." Väite on oikea, mutta laittamalla koko ajan lainausmerkit sanan tieteellinen ympärille Skepsiksen edustaja paljastaa, että hänellä ei ole tarkoituskaan käsitellä asiaa asiallisesti. Joka ilmeisesti selittää väitteen "sillä on osoitettavissa, ettei "tieteellisessä" kreationismissa ole kyse perustelluista näkemyksistä, saati tieteestä.". Väite on tietysti täysin väärä. Ensinnäkin, kreationistit ovat esittäneet valtavan määrän perusteluja näkemyksilleen. Kreationistiset professoritason tiedemiehet ovat kirjoittaneet useita kirjoja, internetissä on AiG, CRS, ICR, TrueOrinin jne, kreationistit julkaisevat useita peer review tiedelehtiä, jne, joten perusteluja kyllä löytyy. Toiseksi, perustelun olemassaolo ja oikeellisuus ovat kaksi eri asiaa, mutta eipä ole evolutionisit kyenneet osoittamaan kreationistien esittämiä tieteellisiä faktoja vääriksi kuin muutamissa tapauksissa, ja silloinkin kyseessä on yleensä ollut jonkin maallikkokreationistin esittämä vanhentunut argumentti, josta jo itseään korjaava kreationistien tiede on itsekin sanoutunut ajat sitten irti. Kolmanneksi, esim. se että kreationistinen tiede korjaa itse itseään ja julkaisee peer review -menettelyä noudattavia tiedelehtiä, todistaa tieteellisen kreationismin olevan tiedettä. Lisää faktaa kreationismin ja evolutionismin tieteellisyydestä löytyy mm. sivulta http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/science.asp ja siellä etenkin sivulla http://www.answersingenesis.org/docs2002/0228not_science.asp on vastattu tähän evolutionistien väitteeseen, että kreationistinen tiede ei olisi tiedettä.

Viimeisessä varsinaisessa tekstikappaleessa kirjoittaja viittaa ID-liikkeeseen ja esittää virheellisen näkemyksen sen synnyn syistä. Asiasta tarkemmin ID-liikettä käsittelevällä sivulla. Mainitun kappaleen alla on kehoitus katsoa linkkejä, joista heti ensimmäinen "jostain syystä" osoittaa Litteään Maahan uskovia käsittelevälle sivulle. Kreationismin kanssa heillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä, kts http://www.trueorigin.org/flatearth01.asp, joten ilmeisesti Skepsiksen edustaja yrittää vain mustamaalata kreationisteja. Itseasiassa kuuluisa evolutionisti ja tiedemies SJ Gould on myöntänyt, että litteän maan myytti keksittiin joskus 1880-luvulla kreationistien mustamaalaamiseksi. Lopuksi sivulla on linkkimuodossa kirjalista, jossa kaikki kirjat taitavat olla evolutionistien kirjoja, eli ilmeisesti Skepsiksen edustaja on perehtynyt kreationismiin lukemalla muiden solvauskirjoituksia sen sijaan että olisi itse ottanut selvää faktoista. Sivulta puuttuu kirjoittajan nimi, ©-informaatio, tieto milloin sivu on tehty, eikä edes ole paluulinkkiä ylemmälle tasolle tai aloitussivulle. Muuten sivu tuntuu toimivan ja sopivan hitaammankin yhteyden käyttäjälle.

Yhteenveto: Skepsiksen sivulla yritetään esittää jonkinlainen kreationismin historia, mutta oikeasti esitetään vain eurooppalaisen raamatullisen kreationismin historia, ja siitäkin on jätetty pois oleelliset vuosikymmenet. Muutamia em. virheitä lukuunottamatta faktat ovat oikein, mutta kertomalla osatotuuksia voidaan myös syyllistyä virheellisen tiedon välittämiseen. Tarpeeton lainausmerkkien käyttö ja perustelemattomien väitteiden heittely eivät myöskään anna hyvää kuvaa kirjoittajasta eikä näinollen yleensäkään Skepsis ry:stä. Jos joku ennestään kreationismia tuntematon haluaa saada selville, mitä kreationismi tarkoittaa, niin hänen kannattaa etsiä tietoa jostain muualtakin kuin tältä Skepsiksen sivulta, koska esitystä ei todellakaan voi sanoa objektiiviseksi.Anna palautetta, please.
Tai mene takaisin Kumma Skepsis -sivulle
tai aloitussivulle (index.html).

©TJT 2004, 2005