Mayr Evoluutio sivut 230 - 246


Sivulla 230 on otsikko "LUKU 7 ADAPTAATIO JA LUONNONVALINTA: ANAGENEESI" jossa Mayr yrittää selittää "miksi organismit ovat sopeutuneet elinympäristöönsä niin hämmästyttävän hienosti." ja sivulla 231 Mayr kauhistelee "Vielä nykyisellä tieteen aikakaudella kreationistit puolustavat tulkintaa, jonka mukaan luoja on suunnitellut elollisen maailman." Tottakai puolustamme, koska tieteelliset todisteet viittaavat älykkääseen suunnittelijaan.

Sivulla 231 Mayr tosin taas osoittaa tietämättömyytensä siitä, että mitä kreationistit oikeasti väittävät "...mutta Jumalan ajateltiinkin luoneen lampaat juuri siksi, etteivät sudet kuolisi nälkään." Jos joku teologi on todellakin noin väittänyt, kyseinen teologi on opettanut ihan jotain muuta oppia kuin Raamatun mukaista oppia. Alkuperäinen luominenhan tapahtui ennen syntiinlankeemusta ja paratiisista karkoitusta, ja yleisen näkemyksen mukaan lihansyönti sallittiin vasta vedenpaisumuksen jälkeen, joten lampaat luotiin alunperin ihan muuta kuin susia varten. Ja toiseksi, tämä on vain raamatullisen kreationismin "ongelma", kreationismihan on, toisin kuin Mayr luulee, paljon laajempi käsite, kts sivuni Vaikeita asioita osa III

Mayr jatkaa sekoiluaan sivulla 232 "...lukuisat ja monimutkaiset adaptaatiot olivat liian spesifejä, jotta niitä olisi voinut selittää yleisillä laeilla. Ei toisaalta vaikuttanut sopivalta Jumalan arvolle, että hän olisi henkilökohtaisesti järjestänyt jokaisen pikkiriikkisen yksityiskohdan, jonka voimme havaita kaikkien yksilöiden elämänkierrossa korkeammista organismeista aina matalimpiin saakka. Loisimisen ja muiden näennäisen julmien puolien tutkimus murensi teorian uskottavuutta entisestään. 1800-luvun luonnontieteilijät olivatkin melkoisen helpottuneita, kun he saattoivat korvata luontoteologian yliluonnolliset selitykset tieteellisellä selityksellä." Adaptaatiot voidaan selittää yleisillä laeilla tieteellisen kreationismin viitekehyksessä. Eikä ole ihmisten asia päättää, mikä sopii Jumalan arvolle ja mikä ei. Loiset yms eivät ole mikään ongelma modernille kreationismille, kts esim
http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/death_suffering.asp
http://www.trueorigin.org/virus.asp
http://www.icr.org/index.php?module=articles&action=view&ID=2508
http://www.creationresearch.org/crsq/articles/36/36_4/trematodes.html
Onkin merkillepantavaa, kuinka innokkaasti Mayr viittailee joihinkin 1800-luvun ja aikaisempien vuosisatojen henkilöihin ja oppeihin, mutta vaikenee systemaattisesti kaikesta mitä 1900-luvun ja 2000-luvun kreationismit esittävät, vaikka Mayrin alkuperäinenkin teos on julkaistu vasta 2000-luvulla. Lisäksi pitäisi määritellä käsitteet "luonnollinen" ja "yliluonnollinen", useat asiat joita nykyään pidetään luonnollisina olisivat todennäköisesti yliluonnollisia esi-isiemme mielestä, ja erään näkemyksen mukaan termi "yliluonnollinen" on käyttökelvoton siinäkin tapauksessa että Jumala yms ovat olemassa.

Sivulla 233 Mayr myöntää "Kirjallisuudesta löytyy sananmukaisesti satoja adaptaation määritelmiä."

Sivulla 234 Mayr kirjoittaa "Valitettavasti evolutiivisessa kirjallisuudessa termiä adaptaatio käytetään kuvaamaan kahta täysin erilaista asiaa..." Kovin tuntuu olevan vaikea asia evolutionisteille tuo adaptaatio, ehkä olisi kannattanut pyytää apua kreationistisilta tiedemiehiltä!?

Sivulla 238 Mayt toteaa "On olemassa kaksi tapaa määritellä ekologinen lokero." ja selittää sitten, että klassinen selityksen mukaan se on ympäristön ominaisuus ja toisen selityksen mukaan lajin ominaisuus, ja puolustelee vuolaasti klassista selitysmallia.

Sivulla 241 Mayr kirjoittaa "Alkionkehityksen aikana kehittyvät ensin ruumiinkaavan peruspiirteet ja vasta niiden jälkeen ekologisiin lokeroihin liittyvät erikoisadaptaatiot. Tämä selittää kaikki niin sanotut rekapitulaatio-tapaukset (muista aataminaikainen hokema "yksilönkehitys toistaa kehityshistorian"), kuten valaansikiöiden hampaat tai maanisäkkäiden sikiöillä näkyvät kiduskaaret." Mayr siis käskee muistamaan asian, jonka SJ Gould käski unohtaa jo kymmeniä vuosia sitten. Eikä sikiöillä ole kiduksia, kts esim
http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-c024.html
http://www.answersingenesis.org/home/area/cfol/ch1-development.asp
http://www.answersingenesis.org/creation/v14/i3/surgeon.asp
http://www.answersingenesis.org/creation/v16/i4/fish_story.asp
http://www.creationontheweb.com/content/view/1846/

Sivuilla 242 ja 243 Mayr toistelee väitteitään Archaeopteryxistä, kts Analyysi osa III sekä esim
http://creationwiki.org/index.php?title=(Talk.Origins)_Transition_from_diapsid_reptiles_to_birds

Sivulla 246 Mayr julistaa, geneettistä informaatiota mitenkään määrittelemättä "Geneettistä informaatiota ei voi siirtää proteiineista nukleiinihappoihin, joten hankittujen ominaisuuksien periytyminen on mahdotonta. Tämä on riittävä vastaväite kumoamaan kaikki lamarckistiset evoluutioteoriat." Vuonna 2002 nimimerkki jama kirjoitti sfnetissä "Luin kuitenkin pari kuukautta sitten artikkelin tutkimuksesta, jossa oli saatu hyvin alustavia tuloksia siihen suuntaan, että myös hankitut ominaisuudet voisivat jossain määrin periytyä. Mekanismi olisi tällöin se, että nämä ominaisuudet vaikuttavat DNA:han ja RNA:han ja tätä kautta tapahtuu periytyminen. Kyseessä olisi siis erilainen mekanismi kuin mutaatiot." ja Raimo Suonio "Nytpä kerron jotakin jännittävää, jonka olen jo vähän niin kuin unohtanut. Muistaakseni viime syksynä ja muistaakseni Suomen Luonnossa oli pieni juttu, joka käsitteli myös hankittujen ominaisuuksien periytymistä. Oli nimittäin havaittu, että monisoluisilla, suvullisesti lisääntyvillä eliöillä saattoi sittenkin sellaista tapahtua. Lamarkismi siis työnsi kuolleenkouransa (kohta niitä muuten taas nousee, kaikki halukkaat laiduntamaan) ylösleposijansa mullasta."Anna palautetta, please.
Tai mene takaisin Kirjasivulle
tai aloitussivulle (index.html).

©TJT 2007