Minun näkemykseni

Varsinkin sfnetissä on tivattu henkilökohtaisia näkemyksiäni eräisiin asioihin, joten yritän selventää kantojani niihin tällä sivulla.


Kreationismin versio

Kreationismi on yleiskäsite, joka pitää sisällään useita käsitteitä, esim. YEC, OEC, Raamatullinen kreationismi, tieteellinen kreationismi, jne (kts. kreationismisivuni ja vaikeita asioita osa III). Omat näkemykseni pohjautuvat Raamatulliseen YEC-kreationismiin. Lisäksi täytyy huomata, että Raamatullinen kreationismi ja tieteellinen kreationismi eivät ole mitenkään vastakkaisia ilmiöitä, vaan pikemminkin saman asian tarkastelua hieman eri perspektiivistä ("saman kolikon eri puolet"). Niinpä väitänkin olevani ensisijaisesti nimenomaan tieteellisen kreationismin kannattaja.


Näkemykseni historiasta

Koska tieteelliset todisteet ovat vielä puutteelliset, korostan, että varsinkin maailmankaikkeuden ja maapallon alun suhteen nämä ovat vain henkilökohtaisia näkemyksiäni. Tiedemies D. Russell Humphreys esittää kirjassaan Starlight and Time - Solving the Puzzle of Distant Starlight in a Young Universe erittäin mielenkiintoisen ja tieteellisen hypoteesin Raamatussa mainittujen luomispäivien tapahtumista. Tämän lisäksi on olemassa vaihtoehtoisia selityksiä, esim. Barry Setterfieldin teoria valonnopeuden hidastumisesta, mutta itse pidän ensiksi mainittua YEC-leirin parhaana selistysmallina. Tämän suhteellisuusteoriaan perustuvan hypioteesin mukaan Jumala loi maapallon valkoisen aukon keskipisteeseen, jolloin kellot maapallolla kävivät hitaammin kuin muualla avaruudessa. Näinollen kaukana avaruudessa olevat tähdet voivat olla miljardien vuosien ikäisiä vaikka ne on luotu vain muutama tuhat vuotta sitten. Kantani maailmankaikkeuden luomiseen on siis se, että Jumala loi sen Raamatussa kerrotulla tavalla. Ja maapallon luomiseen otan saman kannan, mutta korostan että koska Raamatussa on kerrottu vain mitä luotiin tarkempia yksityiskohtia selittämättä, niiden yksityiskohtien selvittäminen jää tieteen tehtäväksi.

Näkemykseni mukaan maapallon luomisen jälkeen Jumala loi erilaiset eliöt Raamatussa kerrotussa järjestyksessä. Eliöt olivat baraminiteorian eli perusryhmäbiologian edellyttämiä "archaebaramineja", joista sitten rappeutumislajiutumisen seurauksena vuosituhansien kuluessa muodostuivat nykyiset lajit. Sfnetissä on ihmetelty, miksei niitä "superorganisemeja" enää esiinny. Selitys on hyvin yksinkertainen: haitalliset mutaatiot ja hajottava valinta. Kun esim. archaebaramini-ihmiset (siis Aadam ja Eeva) saivat lapsia, jotka saivat lapsia jne, niin jokaiseen sukulinjaan ilmestyi pakosta haitallisia mutaatioita. Varsinkin kun otetaan huomioon, että Jumala kielsi sukurutsauksen vasta paljon myöhemmin. Valinta taas voi hajoittaa populaation niin, että osa alleeleista päätyy vain osapopulaatioon A ja osa osapopulaatioon B, josta seuraa rotujen A ja B syntyminen, joka voi johtaa "lajien" A ja B syntymiseen (vrt. darwininsirkut, ihmiset, koirat). Ja koska luodut yksilöt olivat geneettisesti virheettömiä, informaatio rappeutuu ajan myötä. Sfnetissä on ihmetelty myös sitä, miten eri pituiset sukupolvet omaavat eliöt voivat rappeutua samaa vauhtia. Tähänkin on olemassa hyvin yksinkertainen selitys: mutaatiot tapahtuvat aikayksikköä kohti, ei sukupolvea kohti. Oletetaan, että on kaksi lajia, A ja B, joista A:lla sukupolvi on vain yhden vuoden pituinen, kun taas B:llä se on 10 vuotta. A-lajin yksilö A1 saa mutaation ja jälkeläisen per vuosi, joten 10 vuoden kuluttua on menossa jo jälkeläinen A10 jolla on 10 mutaatiota. B-lajin yksilö B1 sen sijaan kerää 10 vuoden aikana 10 mutaatiota ja siirtää ne kerralla yksilölle B2. (Tämä oli tietysti vain esimerkki ja karkea yksinkertaistus)


Selkeät kantani

Listaan tähän niitä asioita, joihin minulla on selkeä näkemys:

1. Evoluutioteoria (biologinen evoluutio). Tämä on mielestäni täysin virheellinen ja valheellinen teoria (riippumatta siitä mitä versiota sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan, sfnetissäkin evolutionistit ovat jakautuneet ainakin kahteen eri leiriin)

2. Abiogeneesi (kemiallinen evoluutio). Koska eräät evolutionistit väittävät, että tällä ei ole mitään tekemistä evoluutioteorian kanssa, totean nyt erikseen, että mielestäni abiogeneesikin eli elämän itsestään syntyminenkin on täysin väärä näkemys.

3. Luojan olemassaolo. Kohdista 1 ja 2 seuraa automaattisesti, että täytyy olla olemassa jokin Luoja. (Solipsismin ja muut vastaavat jätän nyt omaan arvoonsa...)

4. Luojan identiteetti. Henkilökohtainen näkemykseni, jota en tässä tarkemmin perustele, on että Luoja on Raamatussa mainittu Jumala.

5. Maapallon ikä. Lueskeltuani RATE-ryhmän saavutuksia ja muita nuoren maan todisteita ja vanhaan maahan viittaavien todisteiden kritiikkiä, ja seurattuani evolutionistien reaktioita, olen päätynyt näkemykseen, että mitä todennäköisemmin maapallon ikä on nuori. Maapallo on korkeintaan noin 12000-vuotias, ja mahdollisesti jopa vain noin 6000-vuotias.

6. Vedenpaisumukseen kantani on, että Raamatussa mainittu vedenpaisumus on historiallinen fakta, ja että se oli globaali. Kyseessä ei siis missään tapauksessa ollut normaali paikallinen tulva.Takaisin aloitussivulle (index.html).

©TJT 2001 - 2005