Tieteellinen kreationismi

Sivulla http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/tieteellinen_kreationismi.html joku nimetön Skepsiksen edustaja yrittää analysoida tieteellistä kreationismia, mutta paljastaa epäasiallisen asenteensa jo otsikon kohdalla laittamalla sanan tieteellinen ympärille tarpeettomat lainausmerkit.


Huomautus 4.1.2005: Sivu luotu 5.6.2004. Vuoden 2004 loppupuolella paljastui, että tämä Skepsis ry:n sivu onkin suora kopio Risto Selinin kirjasta "Ihmeellinen maailma". Lue paljastuksen yksityiskohdat nimifarssi-sivultani.


Ensimmäisessä kappaleessa kirjoittaja väittää "Evoluutioteoriaa vastustavan kristillisen kreationismin historia..." mutta ei mainitse mitään muslimikreationismista, juutalaisesta kreationismista, jne.

Toisessa kappaleessa vuosiluvut yms oikein, mutta taas tarpeetonta lainausmerkkien käyttöä.

Kolmannessa kappaleessa kirjoittaja viittaa sekä Suomeen että USAan kouluopetuksen yhteydessä, vaikka tilanne on hieman monitahoisempi. Suomessahan peruskoulussa saa opettaa uskontoa, ja näinollen raamatullisen kreationismin opettaminen on periaatteessa sallitua. USAssa se sen sijaan on julkisissa kouluissa ankarasti kielletty. Suomessa kreationistien tavoite on, että peruskoulussa alettaisiin opettaa tieteellisiä faktoja evopropagandan asemesta (joissakin biologian oppikirjoissa kuuluu edelleenkin olevan Haeckelin väärentämiä sikiöpiirustuksia, Millerin koe esitetään oleellisena kemiallisen evoluution todisteena vaikka se periaatteessa oli vain Löebin kokeen toisinto, ja tuloksena tuli raseeminen seos, joka lähinnä todisti kemiallista evoluutiota vastaan. Jne, eli oppikirjoissa on jätetty kehitysopille kiusalliset faktat mainitsematta)

Neljäs kappale kokonaisuudessaan on täysin totuuden vastainen "Vaikka "tieteellinen" kreationismi pukeutuu tieteen kaapuun, on se itseäänkorjaavan tieteen irvikuva. Tyypillisen pseudotieteen tapaan kreationistien tutkimukset ovat jääneet vähäisiksi. Ehkä tähän on vaikuttanut se, että luomiskertomusta tukevaa todistusaineistoa on ollut niin vaikea löytää. Tutkimustulosten sijaan luomiskertomus yritetäänkin osoittaa oikeaksi a) esittämällä evoluutioteoria virheellisenä, ja sitten b) luomiskertomus evoluutioteorian ainoana vaihtoehtona."
Ensinnäkin, kreationistinen tiede korjaa itseään, tekee ennustuksia ja täyttää muutenkin tieteen tunnusmerkit. Sen sijaan darwinismin ennustukset ovat lähinnä havaittujen ilmiöiden toteamista jälkikäteen, Haeckelin yli sata vuotta vanhat väärennökset ja rekipitulaatioteoria eivät suostu katoamaan lopullisesti, eikä evolutionistinen tiede yritäkään tarkistaa ateismiin, materialismiin ja naturalismiin perustuvaa perusdogmiaan. Kts http://www.answersingenesis.org/docs2002/0228not_science.asp ja yleensäkin sivulta http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/science.asp löytyvät linkit.
Toiseksi, kun otetaan huomioon kreationististen tiedemiesten vähäinen lukumäärä verrattuna evolutionistisiin tiedemiehiin ja kreationistisen tieteen lähinnä lahjoitusten kautta tuleva lähes olematon rahoitus verrattuna veronmaksajien ja muiden lähdeiten antamaan valtavaan rahoitukseen, kreationistinen tiede on saanut aikaan todella valtavan määrän tutkimuksia. Sen sijaan evolutionistinen tiede ei ole vieläkään pystynyt esittämään edes yksiselitteistä määritelmää evoluutiolle. Suhteellisesti tarkasteltuna tuloksia on siis valtavasti, ja absoluuttisesti tarkasteltunakin merkittävä määrä: Kreationisteilla on useita säännöllisesti ilmestyviä peer review menettelyä noudattavia tiedelehtiä (esim. http://www.creationresearch.org/crsq.html), joissa jokaisessa numerossa julkaistaan useita artikkeleita. Ja esim. sivulla http://www.icr.org/research/ on yli 30 linkkiä tieteellisiin tutkimuksiin.
Kolmanneksi, Raamatun luomiskertomusta tukevaa todistusaineistoa on valtavasti, mutta vaikka ei olisi yhtään, niin ei sillä olisi merkitystä, koska Raamatun luomiskertomus on raamatullisen eikä tieteellisen kreationismin väite. Muslimikreationistit, hindukreationisit jne eivät todellakaan pyri todistamaan Raamattua oikeaksi. Neljänneksi, perusvaihtoehtoja on tässä tapauksessa vain kaksi, joten vaihtoehdon A osoittaminen vääräksi on automaattisesti todiste vaihtoehdon B puolesta, joten kreationismin oikeaksi todistaminen todistamalla evolutionismi vääräksi on täysin validi menettelytapa.
Viidenneksi, kreationistit eivät todellakaan yritä esittää luomiskertomusta biologisen evoluutioteorian (johon evolutionisit viittaavat termillä evoluutioteoria) vaihtoehtona, sehän on kemiallisen evoluution eli abiogeneesin vaihtoehto. Evoluutioteorian vaihtoehdoksi kreationistit tarjoavat rappeutumisteoriaa.

Viidennessä kappaleessa skeptikko väittää "Merkittävin osoitus "tieteellisen" kreationismin pseudotieteellisyydestä on sen sitoutuminen valmiisiin tuloksiin: luomiskertomus nähdään jumalallisesti ilmoitettuna totuutena,..." ja viittaa P. Reinikaisen UG:ssä olevaan viittaukseen 1. Mooseksen kirjaan. Tämä on kuitenkin raamatullista kreationismia. Muslimit, juutalaiset, hindut jne eivät todellakaan ota kristinuskon ilmoituksia totuutena. Toisaalta, useat evolutionistit (varsinkin sfnetissä) ovat julistaneet, että Jumalan suorittama luominen, Jumalan aiheuttama vedenpaisumus jne eivät ole tiedettä, eli ovat a priori rajanneet Jumalan ja vastaavat asiat tieteen ulkopuolelle. Toisinsanoen he ovat epäsuorasti myöntäneet, että ns. virallinen tiede on ateistista tiedettä, joka on jo etukäteen sitoutunut materialisimin, naturalismin ja evolutionismin edellyttämiin ateistisiin tuloksiin. Vai onko yhdelläkään evolutionistilla esittää evolutionistisessa tiedelehdessä julkaistua tutkimusta, jossa johonkin evolutionistisen tieteen ongelmaan olisi ratkaisua etsittäessä etsitty sitä ratkaisua muualtakin kuin naturalismin sisältä? Jos ei ole, niin voidaan todeta, että ns. virallinen tiede on sitoutunut valmiisiin tuloksiin yhtä voimakkaasti tai jopa voimakkaammin kuin kreationistinen tiede. Ja jos sitoutuminen on todiste pseudotieteellisyydestä, niin silloin myös evolutionismi on todistettu pseudotieteeksi.

Kuudennessa kappaleessa Skepsiksen edustaja viljelee sanoja Jeesus, evankeliumi, apostolit jne, joita muslimikreationistit, juutalaiset kreationistit, hindukreationistit jne harvemmin käyttävät, ja joilla ei oikeastaan ole yhtään mitään tekemistä tieteellisen kreationismin kanssa.

Seitsemännessa kappaleessa kirjoittaja toistaa jo vääräksi osoitetun väitteensä "Tutkimustyön, tieteellisiin julkaisuihin lähetettyjen ja niissä julkaistujen artikkeleiden puutteesta huolimatta johtavat kreationistit esittelevät itsensä mielellään tutkijoina." Useat kreationistiset tiedemiehet joutuvat tekemään varsinaisen leipätyönsä yksityisten yritysten tai vastaavien palveluksessa (esim. USAn armeija on työllistänyt useita kreationisteja aseiden kehittelyprojekteissaan) koska kreationistinkin on syötävä ja maksettava laskunsa, eikä kreationismia tueta veronmaksajien rahoilla. Työajan ulkopuolella (iltaisin, viikonloppuisin ja lomilla) kreationistitiedemiehet sitten tutkivat kreationismiin liittyvä asioita, joten kreationistisen tiedemiehen elämään ei nukkumisen lisäksi paljon muuta mahdukaan kuin tieteellistä tutkimusta. Näinollen on todella naurettavaa väittää, että kreationistiset tutkijat eivät tekisisi tutkimustyötä. Kreationistit ovat myös julkaisseet varsinaiseen työhönsä tai muuten evotieteen hyväksymiin aiheisiin liittyviä artikkeleita evolutionistien tiedelehdissä, kts http://www.trueorigin.org/creatpub.asp ja näiden lisäksi tietysti kreationismiin liittyviä artikkeileita CRSQ:ssa, TJ:ssä ja muissa kreationistien peer review -tiedelehdissä. Kreationismia tukevia artikkeleita on toki lähetetty myös evolutionistien tiedelehtiin, mutta siellä ne on tietysti jätetty julkaisematta ideologisista syistä, kts http://www.trueorigin.org/behe07.asp. Tutkimustyötä siis on, artikkeleita on lähetetty ja useita julkaistukin. Skepsiksen edustaja kuitenkin jatkaa "Vaikka heillä onkin tohtorin arvonimiä, ne harvemmin liittyvät esitettyjen väitteiden alueille: insinöörit, lääkärit ja teologit eivät ole geologian, paleoantropologian tai evoluutiobiologian asiantuntijoita." Sivulta http://www.answersingenesis.org/home/area/bios/default.asp löytyy lukuisia geologeja ja biologeja. Sivulla http://www.icr.org/creationscientists/biologicalscientists.html on listattu nimenomaan biologian alalta tittelin omaavia kreationisteja ja sivulla http://www.icr.org/creationscientists/physicalscientists.html niitä muiden titteleiden omaavia, joukossa geologeja jne. Väite, että kreationistiset tiedemiehet olisivat lähinnä insinöörejä, lääkäreitä ja teologeja, ei todellekaan pidä paikkaansa. Itseasiassa esim. lääkäreitä ei edes lueta tiedemiehiksi, ellei kyseessä ole jokin lääketieteellistä tutkimusta tekevä erikoislääkäri tai korkeammin koulutettu. Ja pelkästään täältä Suomesta löytyy lääkäri Reinikaisen lisäksi oikeita tiedemiehiäkin, kirjan Evoluutio - Kriittinen Analyysi tekijälistassa mainitaan mm. Hannu Lång ja Ossi Turunen, kummallakin tohtorin titteli biopuolelta.

Kahdeksannen kappaleen väitteisiin voidaan vastata, että eihän ateistis-materialistis-naturalistinen evolutionismikaan yritä todistaa itseään vääräksi, vaan kaikki evoluutioon liittyvät tutkimukset tähtäävät evoluution oikeaksi todistamiseen. Kun evolutionismia kannattava tutkija törmää evoluutioteorian kannalta kiusalliseen ilmiöön, ilmiölle ruvetaan hakemaan selitystä vain ja ainoastaan naturalismin viitekehyksestä. Evoluutioteorian yksityiskohtia voidaan viilata, ja tarvittaessa koko evoluutioteoria voidaan korvata kokonaan uudella (Darwin korvasi Lamarckin esittämän evoluutioteorian, ja 1940-luvulla Mayr ja kumppanit muotoilivat nykyisen synteesin, joka on oikeastaan ihan eri evoluutioeoria kuin Darwinin ja Wallecen vuonna 1858 esittämä evoluutioteoria, eli nykyinen evoluutioteoria on oikeastaan jo versio 3) mutta kukaan evolutionismiin sitoutunut evoluutiotutkija ei uskalla ehdottaakaan, että itse paradigmassa olisi jotain vikaa. Tai jos uskaltaa, niin hänet kyllä vaiennetaan välittömästi, jolloin hänellä on ainoa mahdollisuus joko olla hiljaa tai siirtyä kreationistien leiriin. Kirjoittaja mainitsee myös Paavin jne, ihan kuin hän olisi jokin tieteellinen auktoriteetti. Ei ole, tieteessä ei ole auktoriteetteja, korkeintaan asiantuntijoita, eikä Paavi ole mikään luonnontieteen asiantuntija-tiedemies. Ja väite "Fundamentalistinen "tieteellinen" kreationismi ei siis edusta ainoaa oikeaa tulkintaa Raamatusta, vaan ainoastaan yhden mahdollisen." osoittaa taas, että Skepsiksen edusta ei ollenkaan ymmärrä, että tieteellistä kreationismia harjoittava muslimi on kiinnostunut ihan muista asioista kuin kristinuskon Raamatun tulkitsemisesta.

9. ja 10. kappale edustava samaa tieteellisen ja raamatullisen kreationismin sekoittamista.

Yhdennessätoista kappaleessa Skepsiksen nimetön edustaja julistaa "Sanomattakin on täysin selvää, ettei "tieteellisessä" kreationismissa ole kyse perustelluista näkemyksistä, saati tieteestä." Sanomattakin on selvää, että väite on täysin väärä. Ensinnäkin, kreationistit ovat esittäneet valtavan määrän perusteluja näkemyksilleen. Kreationistiset professoritason tiedemiehet ovat kirjoittaneet useita kirjoja, internetissä on AiG, CRS, ICR, TrueOrinin jne, kreationistit julkaisevat useita peer review tiedelehtiä, jne, joten perusteluja kyllä löytyy. Toiseksi, perustelun olemassaolo ja oikeellisuus ovat kaksi eri asiaa, mutta eipä ole evolutionisit kyenneet osoittamaan kreationistien esittämiä tieteellisiä faktoja vääriksi kuin muutamissa tapauksissa, ja silloinkin kyseessä on yleensä ollut jonkin maallikkokreationistin esittämä vanhentunut argumentti, josta jo itseään korjaava kreationistien tiede on itsekin sanoutunut ajat sitten irti. Kolmanneksi, esim. se että kreationistinen tiede korjaa itse itseään ja julkaisee peer review -menettelyä noudattavia tiedelehtiä, todistaa tieteellisen kreationismin olevan tiedettä. Lisää faktaa kreationismin ja evolutionismin tieteellisyydestä löytyy mm. sivulta http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/science.asp ja siellä etenkin sivulla http://www.answersingenesis.org/docs2002/0228not_science.asp on vastattu tähän evolutionistien väitteeseen, että kreationistinen tiede ei olisi tiedettä. Kirjoittaja jatkaa "Kritisoidessaan evoluutioteoriaa kreationistin tuleekin vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:..." ja esittää sen jälkeen muutaman evoluutioon liittyvän kysymyksen ja sitten monta raamatulliseen kreationismiin liittyvää kysymystä. Viimeksimainitut on tosin erotettu seuraavaksi kappaleeksi, mutta ilman mitään muuta erotinta, joten ilmeisesti ovat samaa sarjaa, joilloin vaatimus on täysin perusteeton. Kun kritisoidaan evoluutioteoriaa, niin silloin tulee tietysti vastata vain ja ainoastaan evoluutioon liittyviin kysymyksiin. Kritiikin esittäjähän voi olla kuka tahansa, evoluutioteoriaa vastaan on esitetty kritiikkiä raamatullisten kreationistien lisäksi muslimikreationistien, juutalaisten kreationistien jne toimesta, ja jopa evolutionistisen leirin sisältä.

1. kysymys " Mikä todiste saisi sinut hyväksymään evoluutioteorian?" on hieman omituinen, koska tieteellisiä faktoja harvemmin ratkaistaan yhden ainoan todisteen perusteella. Evoluutioteoria sisältää useita väitteitä, ja on itsekin tavallaan kasattu useasta teoriasta (Mayrin Evoluutio-kirjan mukaan Darwinin teoria on itseasiassa peräti viisi eri teoriaa). Lisäksi evolutionismi sisältää ristiriitaisia näkemyksiä, esim. gradualismi vastaan punktualismi, savanniteoria vastaan vesiapinateoria, jne, joten mitä tässä tarkkaan ottaen pitäsi hyväksyä? Ilmeisesti virallisen tieteen yleiset näkemykset, että jokin alkukopioituja syntyi itsestään miljardeja vuosia sitten ja kehittyi niiden miljardien vuosien aikana nykyisiksi lajeiksi. Sorry, mutta en todellakaan pysty keksimään mitään yhtä yksittäistä todistetta, joka edes teoriassa riittäisi todistamaan mainitun ylimalkaisen ja epämääräisen skenaarion.

2. kysymys "Miksi selkeitä muutoksia lajista toiseen voidaan havaita niin elävissä lajeissa kuin fossiileissakin?" on helpompi, kyseessä on tietysti kreationismin ennustama ja edellyttämä rappeutumislajiutuminen. Skepsiksen edustaja on kovasti kiinnostunut raamatullisesta kreationismista, joten hän varmaankin tietää, että jo varhaiset kirkkoisät selittivät eläinten mahtumisen Nooan arkkiin lajiutumisella.

3. kysymys "Miksi kaikki lajit jakavat DNA:n?" ei myöskään tuota vaikeuksia kreationismille, DNA on selvä todiste älykkäästä suunnittelijasta, siis todiste Luojasta. Sivulla http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/genetics.asp on muutama linkki DNA:han liittyen

4. kysymys "Miksi ihminen ja simpanssi ovat geneettisesti 98% samanlaisia?" sisältää perättömän väitteen. Olen jo vuonna 2002 julkaissut uutissivullani uutisen ja linkin evolutionistien omaan tutkimukseen, jonka mukaan oikea luku on hieman alle 95. Tämän lisäksi on liikkunut tietoja japanilaisten evolutionistien tekemästä tutkimuksesta, jossa saatiin lukemaksi vain noin 85. Sivulla http://www.answersingenesis.org/docs/2453.asp on kuitenkin (vuonna 1997) vastattu tähän kysymykseen silloisen lukeman valossa, ja osoitettu että ei sekään todista evoluutiosta.

5. kysymys "Miksi evoluutioteoria on yhdenmukainen niin fysiikan, kemian, geologian, lääketieteen, neurotieteiden, psykologian, antropologian kuin arkeologiankin tulosten kanssa?" on sekä kummallinen että sisältää myös perättömän väitteen. Sfnetissä useat evolutionistit ovat todenneet, että evoluutioteoria ei ota kantaa edes kemialliseen evoluutioon, joten mitenkäs tässä on nyt otettu kantaa kemiaan ja sen lisäksi jopa lääketieteeseen, psykologiaan jne? No, riippumatta siitä, mihin evolutionistit milloinkin mielivaltaisia rajojaan vetelevät, fakta on että evoluutioteoria on pahassa pulassa jokaisen mainitun alan suhteen. Sivulla http://www.answersingenesis.org/home/area/qa.asp on melkoinen määrä linkkejä asioista oikeasti kiinnostuneille.

6. kysymys "Miten evoluutioteoria on voinut olla virheellisyydestään huolimatta niin hedelmällinen tutkimuksen kannalta?" on taas hieman hankala, kun kirjoittaja ei tarkemmin selitä, että mihin hedelmällisyyteen hän oikein viittaa. Onhan se varmasti tutkijan kannalta hedelmällistä, kun palkka juoksee ja maine kasvaa evolutionistisen tieteen hyväksymissä tiedelehdissä julkaistujen evoluutiota ylistävien artikkeleiden johdosta. Ja lehden toimittajien ja kustantajan kannalta hedelmällistä, kun artikkeleita riittää ja levikki kasvaa, ja palkka juoksee. Jne, mutta missä ovat evoluutioteorian konkreettiset hyödyt? Mitä hyötyä siitä on ollut tavalliselle kansalaiselle? Mitä hyötyä siitä on ollut muille tieteenaloille? Ilmeisesti ei mitään, eihän se edes varoittanut lääketiedettä antibioottien holtittomasta käytöstä.

7. kysymys "Kuinka kreationismi on edistänyt tiedettä?" näyttää olevan vastakysymys yllä esittämääni, ehkä evolutionistikin osasi ennustaa vastauksen 6. kysymykseen... Joka tapauksessa kreationismi on edistänyt tiedettä jo sillä, että se etsii totuutta sieltä, missä sen on ilmoitettu olevan, kun taas naturalismi rajaa ilmoitetun alueen pois jo ennen etsimistä. Kreationistinen tiede on myös tehnyt oikeaan osuneita ennusteita http://www.answersingenesis.org/creation/v20/i2/magnetic.asp

8. kysymys onkin jo puhtaasti Raamattuun liittyvä, mutta vastaan silti. "Oliko Aatamilla ja Eevalla napa, ja jos oli niin miksi?" Sivulla http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i3/bellybutton.asp sanotaan, että ei ollut napaa kummallakaan.

9. kysymys "Kuinka kaikki eläinlajit mahtuivat Nooan rakentamaan arkkiin?" on myös raamatulliseen kreationismiin liittyvä, ja helppo vastattava. John Woodmorappe on kirjoittanut aiheesta sivutolkulla (noin A4-kokoisia) kirjassaan Noah's Ark: A Feasibility Study ja esittää sivulla 16 johtopäätöksen "We can see from Table 3 that less than half the cumulative area of the Ark's three decks need to have been occupied by the animals and their enclosures. Furthermore, this assumes no tiering of the enclosures, which of course maximizes the Ark floor space needed for animal housing, but also allowes at least some of the food and water to be stored overhead. There is plenty of room left over to account for the Ark infrastructure, and passageways between the animal enclosures"

10. kysymys "Entä niiden ravinto 150 päiväksi?" on myös käsitelty Woodmorappen kirjassa, tosin oikean päivämäärälukeman pohjalta. Ravintoa oli riittävästi.

11. kysymys "Mitä eläinten jätöksille tehtiin kahdeksan ihmisen voimin? on myös käsitelty perusteellisesti Woodmorappen kirjassa, lähinnä sivuilla 23 - 35 ja 76 - 80. Vähän liian laaja aihe tässä käsiteltäväksi, mutta osalle ei tehty mitään (koska osa poistui Arkista automaattisesti ja osa imeytettiin pahnoihin jne) ja osa tietysti käsiteltiin (lähinnä tuupittiin mereen) arkissa olleiden ihmisten toimesta. Woodmorappen laskelmien mukaan tämä vei vain pienen osan arkissa olleiden ajasta.

12. kysymys "Miksi leijonat eivät syöneet seeproja?" voidaan ratkaista esim. sillä, että ne olivat eri kansilla. Arkissahan oli useita kerroksia. Ja samallakin kannella eläimet oli eri osastoilla ja jopa omissa karsinoissaan. Vaikea se on leijonankin syödä mitään paksun seinän takana olevaa.

13. kysymys "Kuinka yhden naaraan ja uroksen jälkeläisistä voi kehittyä menestyksekäs laji, kun sisäsiitoksen tiedetään olevan erittäin haitallista ja eläinten välttävän sitä?" sisältää perättömän väitteen. Woodmorappen kirjan sivuilla 173 - 195 on käsitelty perusteellisesti tätäkin asiaa ja osoitettu, että ei se nyt niin kovin haitallista ole, erittäin haitallisesta puhumattakaan, ja että on olemassa konkreettisia esimerkkejäkin pienistä perustajapopulaatioista.

14. kysymys "Miksei arkin jäännöksiä ole löydetty?" voitaisiin kuitata vastakysymyksellä, että miksei evolutionistinen tiede ole löytänyt yhtäkään niistä puuttuvista miljoonista fossileista (foss. lajeja tietääkseni löydetty vain noin 250 tuhatta, kun maapallolla on elänyt yhteensä jopa miljardi eri lajia, eli periaatteessa jopa yli 970 miljoonaa foss. lajia hukassa). Mutta voidaan tietysti myös vastata, että ensinnäkin etsintäalue on valtava, Raamatun mukaanhan Arkki pysähtyi Araratin vuoristoon, ei vuorelle. Alue on myös poliittisesti ja sotilaallisesti "kuuma", esim. Turkin hallitus ei ole aina myöntänyt pääsylupia. Vaikea sitä on mitään löytää, jos ei päästetä etsimään. Arkki rakennettiin puusta, ja puulla on taipumus lahota jopa muutamassa viikossa sopivissa olosuhteissa, joten nyt tuhansien vuosien jälkeen voi olla, että ei ole enää mitään löydettävää jäljellä. Maanjäristyksen yms ovat aiheuttaneet maanvyörymiä, jotka ovat voineet haudata arkin jäänteet syvälle maan sisään.

15. "Miksi fossiloituneet kalat kuolivat vedenpaisumuksessa?" No vaikkapa suolapitoisuuden muutokseen. Ravintokin kävi vähiin. Jne.

16. "Mistä tulivat ja minne katosivat ne mielettömät määrät vettä, jotka peittivät "korkeimmatkin vuoret"?" Tähän löytyy perusteellinen vastaus sivulta http://www.answersingenesis.org/Home/Area/AnswersBook/flood12.asp

17. "Kuinka fossiiliset polttoaineet kuten hiili ja öljy ovat syntyneet?" Sivulla http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/geology.asp kohdassa How were the Earth’s coal beds formed? Does coal formation take a long time? on muutama linkki aiheeseen liittyen.

18. "Ja jos kreationismi haluaa esiintyä tieteellisenä, niin missä ovat tieteelliset todisteet Jumalan olemassaolosta?" Jos biologinen evoluutioteoria haluaa esiintyä tieteellisenä teoriana, missä ovat todisteet Big Bangin (maailmankaikkeuden alkuräjähdyksen) tapahtumisesta? Ai että evoteoria ei ota mitään kantaa BB:iin... no miksi sitten esim. rappeutumisteoriaa kehittelevän muslimikreationistin pitäisi ruveta ottamaan kantaa kristinuskon Jumalaan??

Yhteenveto kysymyksistä: Vain kysymykset 1 - 6 liittyvät evoluutioon ja sitä kautta jotenkuten tieteelliseen kreationismiin. Kysymykset 8 - 18 (siis suurin osa kysymyksistä) sen sijaan liittyvät lähinnä raamatulliseen kreationismiin, eikä Skepsiksen edustajan näinollen olisi pitänyt esittää niitä ollenkaan tieteellistä kreationismia käsittelevällä sivullaan. Evoluutioon liittyviin kysymyksiin sisältyy vanhentunutta tietoa ja perustelemattomia väitteitä, kreationismiin liittyvät kysymykset taas ovat FAQ-tavaraa, siis vastattu jo viime vuosituhannella. Miksi Skepsiksen edustaja kyselee kysymyksiä, joihin löytyy vastaukset FAQeista?

Yhteenveto koko sivusta: Skepsiksen edustajalta on mennyt raamatullinen kreationismi ja tieteellinen kreationismi täysin sekaisin. Ilmeisesti ainakin osittain juuri tästä johtuen hän on täysin kyvytön ymmärtämään, että kreationistinen tiede on yhtä tieteellistä tai jopa tieteellisempää kuin evolutionistinen tiede. Selvä asenneongelma tulee ilmi jo heti alussa ylimääräisten lainausmerkkien käytöstä, ja sivun lopussa on sama Flat Earth sekoilu jota olen jo kommentoinut kreationimia käsittelevällä sivulla. Jos joku haluaa oikeasti tietää, mitä tieteellinen kreationismi on, hänen kannattaa kiertää Skepsiksen sivu kaukaa.Anna palautetta, please.
Tai mene takaisin Kumma Skepsis -sivulle
tai aloitussivulle (index.html).

©TJT 2004, 2005